Onderstaande vragen hebben wij gesteld in de raadsvergadering van donderdag 14 maart:

Vorige week kwam naar buiten dat de autocross in Winsum dit jaar niet doorgaat. De organisatie (Autosport Groningen) krijgt de vergunning niet op tijd rond voor de eerste cross op Hemelvaartsdag.

Dat vinden wij ontzettend jammer. Als CDA hebben wij dit mooie en succesvolle evenement altijd openlijk gesteund. Het draagvlak en de betrokkenheid is enorm.

De vergunningverlening is de afgelopen jaren niet zonder slag of stoot verlopen. In onze ogen was er afgelopen jaar een goed compromis gevonden tussen de verschillende belangen met 4 races en de diverse afspraken die zijn gemaakt.

Dit jaar waren aanvullende onderzoeken noodzakelijk op het gebied van natuur en milieu, waarbij de provincie ook een belangrijke rol vervult. Het is niet gelukt deze onderzoeken tijdig af te ronden. De kernvraag is waarom. De berichtgeving in de media en de informatie die we zelf voorhanden hebben leiden tot de volgende vragen:

1.      Wanneer is de vergunningsaanvraag in behandeling genomen door de gemeente en wanneer is de organisatie tijdens dit proces ambtelijk op de hoogte gesteld dat aanvullend onderzoek noodzakelijk was.

We hebben begrepen dat er eind november een evaluatiegesprek heeft plaatsgevonden tussen de gemeente Winsum en de organisatie. Zijn de aanvullende onderzoeken onderwerp geweest van gesprek. Blijk dit bv. uit een gespreksverslag. 

2.      Een woordvoerder van de gemeente heeft laten weten dat de vergunningsaanvraag later in behandeling is genomen door de herindeling. Welke invloed heeft dit gehad.

3.      Hoe kijkt het college aan tegen de communicatie tussen de organisatie en de gemeente.

4.      Wanneer is het college op de hoogte gesteld van het moeizame verloop van de vergunningsaanvraag

5.      Welke concrete acties zijn daarna door de wethouder / het college ondernomen en met welke inzet.

6.      Hoe ligt de verantwoordelijkheid tussen de gemeente en de provincie.

7.      Is het college bereid om samen met de provincie en de organisatie in overleg te treden om alsnog naar mogelijkheden te zoeken om de autocross door te laten gaan.

8.      Hoe kunnen we dergelijke situaties in de toekomst voorkomen? Welke mogelijkheden ziet de wethouder om vrijwilligers en organisaties beter te ondersteunen bij het aanvragen van evenementen, zonder te verzanden in procedures en regels.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.