Van de fractie.

De Coronacrisis heeft ons nu al een aantal maanden in de greep en dat zal de komende tijd ook zo blijven. Hopelijk hebben de versoepelingen niet tot gevolg dat er weer meer Coronabesmettingen zullen komen. Gelukkig wonen wij in een gebied waar het aantal besmettingen relatief laag is, maar waakzaamheid is nog steeds gewenst.

We zien met z’n allen dat ‘het nieuwe normaal’: ‘de 1,5 meter’ in de praktijk best lastig is en zo nu en dan gewoon niet uitvoerbaar is. Laten we samen hopen dat er snel een vaccin beschikbaar komt zodat het nieuwe normaal gewoon weer het oude normaal kan worden. De gevolgen van de Coronacrisis zullen nog lang merkbaar zijn. Bedrijven en winkels die het moeilijk hebben om te overleven. Mensen die hun baan hebben verloren. Onzekerheid voor velen, wat mag nu wel, wat mag niet en wat is nu verstandig om te doen. Je merkt dat bij velen een stukje angst aanwezig is. Voor de één kunnen de versoepelingen niet snel genoeg gaan terwijl voor de ander grote twijfels heeft bij de versoepelingen.

In gemeenteland zullen de gevolgen van de Coronacrisis zeker ook merkbaar worden. De gemeente probeert ondernemers, verenigingen en stichtingen waar mogelijk te ondersteunen. Als fractie hebben we een aantal keren hier nadrukkelijk aandacht voor gevraagd bij het college. Betaling van belastingen en heffingen zijn naar achteren geschoven. Huuropbrengsten van sportaccomodaties, gemeentelijke gebouwen staan onder druk. De toeristische sector heeft het moeilijk en daarmede zal ook de opbrengst van toeristenbelasting terug lopen. De gemeente moest de organisatie omturnen tot een 1,5 meter Coronaproof organisatie. Uiteraard zal er vanuit Den Haag een bepaalde compensatie komen, maar ik durf de stelling wel aan dat de gemeente zeker een forse kostenpost over zal houden, welke deels ook structureel door zal werken. De uitkering vanuit het gemeentefonds zal eerder afnemen dan vergroot worden en dat maakt het voor de gemeente er nog lastiger op. De komende weken zullen we als gemeente een basis leggen voor de begroting van 2021 en verder. De vooruitzichten zijn somber. Zelfs zo somber dat bezuinigingen aan de orde zullen komen. Er zullen lastige weloverwogen keuzes gemaakt moeten worden. Keuzes die voor een ieder voelbaar en zichtbaar zullen zijn.

De afgelopen periode zijn de raadsvergadering digitaal verlopen. Besluiten konden op deze wijze worden genomen, maar er gaat niets boven een fysieke vergadering. De gemeenteraad gaat de fysieke vergaderingen en bijeenkomsten voorzichtig weer oppakken volgens de RIVM richtlijnen. Het komt zeker ook het debat in de raad ten goede, omdat lichaamstaal soms nog veel meer zegt dan het gesprokene en dat mis je met digitaal vergaderen.

Als fractie zullen we ook weer wat werkbezoeken gaan afleggen . Mocht u met iets zitten of iets met de fractie willen delen dan horen we we dat graag. Tenslotte zitten we er voor u

Met vriendelijke groet, namens de fractie

Kor Berghuis, fractievoorzitter.

06-23800405

info@cdahethogeland.nl

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.