Het CDA vindt mantelzorg erg belangrijk. De belangeloze inzet van mantelzorgers is van onschatbare waarde voor onze samenleving.

Op zaterdag 10 november vindt weer de landelijke Dag van de Mantelzorg plaats. In Nederland zorgt naar schatting 1 op de 3 volwassenen voor iemand in de naaste omgeving, omdat diegene een lichamelijke of verstandelijke beperking heeft, psychisch of chronisch ziek is, verslaafd is of door ouderdom van hulp afhankelijk is. Ongeveer een kwart van de kinderen en jongeren groeit op in een gezin met zorg. Dit zijn jonge mantelzorgers.

Het CDA vindt dat de gemeente zuinig moet zijn op mantelzorgers. Hun tomeloze inzet voor een ander is ontzettend belangrijk, niet alleen voor de ander, maar ook voor de samenleving. In de gemeenteraad willen wij ons hard maken voor ondersteuning voor mantelzorgers, bijvoorbeeld door goede dagopvang te organiseren én door administratieve taken rond zorg tot een minimum te beperken. Ook de administratie komt in de praktijk vaak op de schouders van mantelzorgers terecht.

Vaak wordt deze zorg als vanzelfsprekend ervaren, ook door de mantelzorgers zelf. Maar dat is het niet! Daarom wordt de mantelzorger jaarlijks op 10 november in het zonnetje gezet tijdens de Dag van de Mantelzorg. Het Steunpunt Mantelzorg Het Hogeland heeft dit jaar op verschillende locaties activiteiten georganiseerd.

Lees meer >>>

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.