Op dinsdagavond 13 november waren ruim 50 leden aanwezig bij de ledenvergadering van de CDA-afdeling het Hogeland. Voordat algemene thema`s aan de orde kwamen werden de concept kandidatenlijsten voor de aanstaande verkiezingen voor de Provinciale staten en de Waterschappen besproken en vastgesteld.

Het CDA-campagne team werkt hard aan het verspreiden van de CDA- boodschap. Onder de naam CDA-On tour hebben wij tal van bedrijven en instellingen in de nieuw te vormen gemeente bezocht, aldus Kristel Rutgers.

Na deze aanloop in haar toespraak kwam Kristel Rutgers aan bij een aantal voor het CDA belangrijke aandachtspunten uit het verkiezingsprogramma.

Als gezinspartij kwamen onderwijs, gezin en zorg voor elkaar aan bod. Alle talenten van jong en oud moeten optimaal de gelegenheid krijgen zich te ontwikkelen. Zorg voor elkaar, iedereen moet kunnen meedoen. Wij willen initiatieven van particulieren op het terrein van het zorgen voor elkaar stimuleren en aanjagen. Prachtig voorbeeldproject is “Klooster in buren”.

Aandacht voor veiligheid, 100% dekking en zichtbaarheid van de AED. Goede openbaar vervoer en veilige wegen is belangrijk. Voor economisch welzijn in onze gemeente is er de zorg voor ons bedrijfsleven, inclusief de agrarische sector, een belangrijk aandachtspunt voor het CDA. De kansen voor het versterken van het bedrijfsleven moeten we nu pakken en benutten, aldus Kristel Rutgers. Een actieve samenwerking tussen de driehoek, onderwijs, bedrijfsleven en overheid is waar het CDA voor staat. Volle inzet op innovatie en ontwikkeling. Onder andere door Nationaal Programma Groningen te benutten. Dit biedt wellicht kansen ook financieel.

Natuurlijk kwamen onderwerpen als duurzaamheid en energietransitie aan bod. Kristel Rutgers wil volgens het CDA, druk op de uitvoering van het versterkingsprogramma. Dit betekent veilig en onbezorgd wonen. Voortvarende aanpak, en vooral duidelijkheid. Herstel van vertrouwen en op zoek naar toekomstperspectief.

Tenslotte wil het CDA de nieuwe gemeente Het Hogeland met trots uitdragen. Het prachtige cultuurhistorisch zo belangrijke gebied duidelijk de kaart zetten. Ook het nieuwe gemeentebestuur zal zichtbaar moeten zijn. Uit het gemeentehuis actief op zoek naar informatie om het beleid op te schragen, aldus Kristel Rutgers.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.