Het coalitieakkoord van Gemeentebelangen, CDA, ChristenUnie en de PvdA van de toekomstige gemeente Het Hogeland ligt er. De koers: een toegankelijke gemeente dichtbij inwoners.

Er is er extra aandacht voor een aantal onderwerpen: veiligheid voorop in het versterkingsprogramma, betaalbare zorg, een participatieve samenleving, maximale samenwerking met inwoners en een sterkere samenwerkingspositie in de regio. Een ambitieus, daadkrachtig en realistisch akkoord, aldus Gemeentebelangen, CDA, ChristenUnie en PvdA: een plan dat de ruimte van en voor Het Hogeland benut.

Gebiedswethouders

Het Hogeland krijgt gebiedswethouders. Het nieuwe college wil op deze wijze het contact met alle dorpen en kernen van Het Hogeland versterken. Met name in de versterkingsopgave wil de coalitie actief communiceren en samen met inwoners werken aan het nieuwe toekomstperspectief van de regio. In de energietransitie wil Het Hogeland bovendien aanjager zijn; innovatieve alternatieve energievoorstellen zal dit college stimuleren. Ook zal Het Hogeland bij nieuwbouw inzetten op aardgas loos bouwen.

Nieuwe zorgvisie, woonvisie en minima- en armoedebeleid

Voor de komende collegeperiode staat een nieuwe zorgvisie op het programma. Preventie, gezond oud kunnen worden in de eigen omgeving en betaalbare zorg zijn speerpunten. Ook een nieuwe woonvisie, een vernieuwd minima- en armoedebeleid en nieuwe vakopleidingen op mbo 1 en 2 niveau als een (V)MBO-campus voor (om)scholing van jongeren en volwassenen zijn ambities. Net als maximale participatie op het terrein van het ruimtelijk domein, de woonvisie, sport, onderwijs en cultuur. Met extra inzet op marketing en educatie wil de coalitie bovendien het cultureel erfgoed beschermen en kunst, cultuur en recreatie op Het Hogeland versterken.

Economische agenda

Op economisch gebied ten slotte ziet de coalitie kansen. Via een economische agenda krijgen meerdere economische pijlers aandacht: een verdere ontwikkeling van de Eemshaven en Lauwersoog, ondersteuning van landbouw en visserij en verbetering van recreatie en toerisme. Andere ambities zijn: meer bezoekers naar Het Hogeland, een verdere ontwikkeling van de vaarrecreatie en balans in natuur, landbouw, visserij en industriƫle bedrijvigheid. Daarbij streeft het college naar meer gemeentelijke bestuurskracht en meer beleidsvrijheid van de provincie.

Op 2 januari 2019, tijdens de eerste raadsvergadering in locatie Uithuizen, worden de wethouders van de gemeente Het Hogeland benoemd en geĆÆnstalleerd.

Lees hier het coalitieakkoord >>>

Lees hier de portefeuille verdeling >>>

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.