De raad spreekt over de stand van zaken van het project "de Tirrel" in Winsum. Tevens wordt de raad gevraagd over de hoogte van de gevraagde extra garantstelling van € 5.2 miljoen.

 

Lees hier de stukken onder agendapunt 15 >>>

Lees hieronder de bijdrage van Jan van de Wal.

De Tirrel en de garantstelling door de gemeente van 7 miljoen naar 12.2 miljoen euro, derhalve een verhoging van 5.2 miljoen.

De fractie van het CDA zou daar graag de volgende vragen over willen stellen en opmerkingen over maken:

  • Waarom verwachte stijging bouwkosten? Men spreekt over economische donkere tijden, worden bouwkosten dan juist niet lager?
  • Waarom verschil in relatief korte tijd opgelopen tot 5,2 miljoen? Slechte inschatting of te veel onvoorziene posten?
  • Waar komt het bedrag van 7 miljoen vandaan? Is toch ergens op gebaseerd? Als in 2018 duidelijk was geweest dat er sprake zou moeten zijn van een garantstelling van ruim 12 miljoen euro, was er dan ook groen licht gegeven voor het project?
  • Kan de gemeente Het Hogeland in deze onzekere tijden met de recent gegeven financiële waarschuwing vanuit het college in het achterhoofd, meegaan in een garantstelling van deze grote?

Het CDA heeft een hekel aan misverstanden of ruis op de lijn en wil helder zijn over het feit dat in eerste instantie binnen het bestaande budget gekeken moet worden naar mogelijkheden. Van gunning kan geen sprake zijn als het krediet niet toereikend is en dat het wat het CDA betreft niet achteraf kan worden opgehoogd.

Tot zover voorzitter, natuurlijk kunnen er nog vele andere vragen worden gesteld dan wel opmerkingen worden gemaakt. Het is een prachtig ambitieus project, waarbij het zaak is de regie daarover strak te voeren. We zullen de ontwikkelingen zeer kritisch blijven volgen. 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.