Week van de Alfabetisering 2018

Het is belangrijk dat iedereen mee kan doen in onze samenleving. Binnen de Hogeland gemeenten is ongeveer 12% laaggeletterd. Zij lopen tegen een heleboel problemen aan. Denk aan solliciteren, een bijsluiter lezen, je kind voorlezen. Niet iedereen weet van deze problemen af, en veel mensen durven hier ook niet voor uit te komen.

Terwijl de maatschappij steeds meer beroep doet op zelfredzaamheid en eigen regie van mensen, ontbreekt het veel mensen aan basisvaardigheden. En kon men zich vroeger daar ternauwernood nog mee redden, door de toenemende digitalisering in de maatschappij lukt dat nu niet meer.

Om aandacht te vragen voor deze problematiek organiseert Stichting Lezen & Schrijven de Week van de Alfabetisering. Hoe meer mensen ervan af weten, hoe meer we (samen) kunnen doen. Van 3 t/m 9 september komen in het hele land zo'n 1.000 bibliotheken, gemeenten, bedrijven, ziekenhuizen, scholen en vele tienduizenden mensen in actie voor een geletterd Nederland, zodat meer mensen de kans krijgen om te leren lezen, schrijven, rekenen en omgaan met de computer.

In Uithuizen en in Winsum is het Taalhuis>> al actief, waar laaggeletterden terecht kunnen voor ondersteuning op het gebied van taal. Eind september worden ook in Leens en in Bedum Taalhuizen geopend. Het CDA wil een sterke samenleving waar iedereen de kans krijgt om mee te doen!

 

Bekijk hier het programma van de Nationale Week van de Alfabetisering in de Hogeland-gemeenten>>>

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.