Voor ons ligt ter bespreking het eerste integraal (lokaal) veiligheidsbeleid van de gemeente Het Hogeland. Het voorwoord spreekt ons als fractie van het CDA aan met als laatste zin “ op naar een veilige toekomst van de gemeente Het Hogeland”. 

Veiligheid is een basisvoorwaarde om prettig te wonen en te werken. We vinden het positief dat inwoners op verschillende manieren betrokken zijn bij het samenstellen van het integraal veiligheidsbeleid, tenslotte zijn zij degene die er dagelijks mee te maken hebben. De vier strategische doelstellingen kunnen wij onderschrijven, waarbij wij wel willen opmerken dat handhaven niet altijd door iedereen wordt ervaren alsof het een krachtig instrument is en of het ook daadwerkelijk gebeurt. Zaken worden gemeld, maar vervolgens blijft het vaak angstvallig stil. Een goede communicatie en terugkoppeling kan wellicht hier verbetering in aanbrengen. Wees transparant waar je als gemeente maar ook als politie je prioriteiten legt om verkeerde verwachtingen te voorkomen. 

Het vervolg van dit beleidsplan is een uitvoeringsplan, maak er samen met de andere betrokken partijen een helder verhaal van. Hou het simpel en ga aan de slag en maak het SMART, waarbij wat ons betreft een behoorlijke focus te leggen zonder alle andere zaken te kort te doen op het genoemde in 4.3 jeugd en veiligheid. Los van de genoemde overlast is juist voor deze groep die de toekomst hebben van belang om goede voorlichting te krijgen over de verschillende zaken die echt op de loer liggen als drugsgebruik, de toenemende steekincidenten en het gebruik van lachgas. Een zorgelijke ontwikkeling waar de overheid maar ook de ouders samen aan moeten werken om hier een positieve kentering in te brengen.

Een ander aandachtspunt wat ons betreft een zeker de volle aandacht verdiend is het onveiligheidsgevoel van de aardbevingen. Iets waar niet door de inwoners om is gevraagd en wat niet of nauwelijks door inwoners zelf is te beïnvloeden. Het overkomt het gebied en dat heeft de overheid een duidelijk taak om dat uiterst serieus te nemen en alles op alles te zetten om hier een kentering in te brengen. Dit gevoel van onveiligheid dient constant prominent onder de aandacht te zijn, daar hebben onze inwoners recht op.

Veel genoemde zaken hebben met ons gedrag te maken zoals bijv. overlast van verkeer, met name het te hard rijden op de smalle plattelandswegen en binnen de bebouwde kom. Het is vaak genoemd en het is waar we zelf veel aan kunnen doen. Hou rekening met elkaar en geef elkaar de ruimte, als we dat samen zouden oppakken dan is er al heel veel gewonnen. 

Tenslotte maken en zijn wij samen de samenleving waar wij allen vinden dat het veilig wonen en werken de gewoonste zaak van de wereld moet zijn.  

Laten we vooral ook bij ons zelf beginnen om er samen een mooi en leefbaar gemeente Het Hogeland van te maken. We kunnen alles in plannen en beleid gieten, wat voor excessen ook zal moeten, maar de basis ligt bij ons als inwoners. 

Bijdrage van Jakob de Vries

Lees hier de stukken onder agendapunt 9 >>>

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.