De eerste jaarrekening van de gemeente Het Hogeland is een feit. In deze rekening wordt verantwoording af gelegd voor het gevoerde financiële beleid over 2019.

Lees hieronder de bijdrage van CDA Het Hogeland 

Lees hier de bijhehorende stukken onder agendapunt 7 >>>

 

Dank u wel voorzitter,

Voor ons ligt ter vaststelling de eerste jaarrekening van de gemeente Het Hogeland. Een jaarrekening waarvan de accountant haar goedkeuring op alle fronten aan heeft gegeven na een kleine administratieve correctie wat we zojuist hebben gedaan. Iedere werknemer heeft een steentje bijgedragen aan het gerealiseerde resultaat en dan bedoelen we niet alleen het financiële resultaat. Hier bedoelen we met name het resultaat van een jaar harmoniseren, zaken op elkaar afstemmen, culturen in elkaar over laten gaan, samen een nieuwe weg inslaan, samen als organisatie met het college en de raad gaan voor de inwoners, ondernemers, verenigingen, stichtingen etc. in de mooie gemeente Het Hogeland.

We zouden het als fractie op prijs stellen als het college onze dank zou willen overbrengen aan alle medewerkers. Zij verdienen het.

Voorzitter,

Nu zou ik kunnen stoppen met onze bijdrage want dit is wel de kern waar de jaarrekening om draait, maar toch willen we nog een aantal kanttekeningen plaatsen. De jaarrekening sluit met een positief saldo maar als we de cijfers een beetje doorgronden dan hebben we het afgelopen jaar fors ingeteerd op onze Algemene Reserve. Een intering die we ons niet weer kunnen veroorloven en dat is ook een zorgelijke ontwikkeling.

Veel zaken zijn gerealiseerd maar er staat voor de komende jaren ook nog veel op stapel en dat zal met onze financiële positie niet gemakkelijk worden. Samen zullen we moeten blijven zoeken naar creatieve oplossingen om de ambities die we hebben binnen de financiële ruimte ten uitvoer te brengen en dat zal een hele uitdaging worden.

Binnen het sociaal domein hebben we te maken met veel open eind regelingen en dat zien we terug in de cijfers. Als fractie van het CDA denken we dat het verstandiger is om iets behoudener te zijn in regelingen en tegemoetkomingen, zodat we structureel inwoners kunnen ondersteunen. Jojo effecten daar heeft niemand baat bij en zeker niet de groep mensen die het betreft. Een ieder doet er toe en daar hebben we met z’n allen een rol in.

De post jeugdzorg is een post waar niemand vrolijk van wordt. De tekorten lopen jaar in jaar uit op en daar zal hoe dan ook een kentering in moeten komen. Hier zullen scherpe keuzes gemaakt moeten worden, gezien het steeds oplopende tekort. Preventie maatregelen zullen op termijn moeten leiden tot lagere kosten. En het iets te goedkoop om te zeggen dat de bezuinigingen alleen de oorzaak zijn van het tekort op jeugdzorg, wij hebben met z’n allen nog onvoldoende grip op de hele problematiek en wellicht hebben we ook te maken met teveel organisaties en instellingen die een boterham verdienen aan de jeugdzorg. Bij het volgende agendapunt zullen wij hier nog op terug komen.

Veel is het afgelopen jaar goed gegaan en is er gerealiseerd. Natuurlijk zijn er verbeter- en aandachtspunten en die staan bij de diverse programma’s ook wel benoemd. Pak die aandachtspunten op, als iets niet goed gegaan is, wees daar transparant over. In de technische behandeling van de jaarstukken zijn een aantal zorgpunten aan de hand van vragen aan de orde gekomen. Doe daar je voordeel mee als college en organisatie. We kunnen nu gaan terugkijken en op een aantal zaken de zere vinger leggen, ons inziens is dat niet nodig omdat u als college de ernst ook wel inziet, zo niet dan horen we dat graag.

De accountant geeft helder aan waar de kwetsbaarheid van onze gemeente zit n.l. onze vermogens positie en dit kunnen we alleen maar onderschrijven. We zullen er samen aan moeten werken om dat op te krikken en dat is een stevige opgave.

Laten we als organisatie, college en raad lering trekken uit deze eerste jaarrekening maar het zeker als een bemoediging zien dat we samen met de inwoners er voor gaan om de gemeente Het Hogeland een gemeente te laten zijn waar het fijn wonen, werken en verblijven is.

 

Tot zover voorzitter, onze bijdrage.

Door Kor Berghuis

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.