Lees hier de bijdrage van Peter Ritzema over het Beleid Kleinschalige duurzame energieopwekking.

...Als CDA fractie zijn we blij dat er nu duidelijkheid is hoe de gemeente om wil gaan met kleinschalige duurzame energieopwekking. Dat is ook nodig. Binnen de gemeente zijn diverse energie coöperaties actief, zoals duurzaam Bedum en Winsum Duurzaam. Deze energie coöperaties hebben behoefte aan duidelijkheid.

De afgelopen periode zijn we als fractie in gesprek geweest met divers lokale energiecoöperaties. We hebben deze energiecoöperaties dit beleidsplan ook voorgelegd voor reactie. We hebben zeer uitgebreide reacties mogen ontvangen, waarvoor dank. Deze reacties hebben we op hoofdlijnen verwerkt in onze bijdrage. De overige opmerkingen zullen we doorgeleiden naar de verantwoordelijk wethouder.

Het is een logische stap om de grotere regionale opgave los te koppelen van de lokale opgave. De uitgangspunten en richtlijnen kunnen wij volledig onderschrijven.

Dus:

  • Eerst bestaande daken benutten.
  • Een kleinschalig zonnepark moet gedragen worden door de lokale gemeenschap, waarbij ook een deel van de baten teruggaat naar de inwoners.
  • En zonnepark moet passen bij het dorp en de omgeving.

De baten zijn dus voor de regio en de lokale gemeenschap!
Belangrijkste vraag voor ons is wat de rol is van de gemeente. In de nota staat dat de gemeente een initiërende rol heeft . Er wordt gesproken over een aanjaagfunctie. Tot nu toe komen veel initiatieven vanuit de dorpen. Nu geloven wij in initiatieven van onderop, maar ze verdienen steun vanuit de gemeente.

De coöperaties lopen vaak ook praktisch gezien tegen problemen op. De ondersteuning van lokale initiatieven is in onze ogen wat summier beschreven;

  • Ziet het college mogelijkheden om coöperaties meer te ondersteunen met kennis en middelen in samenhang met het GREK.
  • Is het college bereid om ook naar andere instrumenten te kijken om kleinschalige initiatieven los te trekken, bv in samenhang met het nationaal programma, financieringsvormen etc.
  • Welke rol ziet de gemeente voor zich weggelegd waar het gaat om de ontwikkeling van smart grids.

Tot slot voorzitter, de ontwikkelingen gaan snel. Het zou in onze ogen goed zijn om bijvoorbeeld over 3 jaar de situatie opnieuw te bezien...

 

De bijbehorende stukken kunt u hier lezen onder agendapunt 7 >>>

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.