De gemeenteraad wordt gevraagd een krediet van € 700.000 beschikbaar te stellen voor de realisatie van een kunstgrasveld op het sportpark in Bedum. Ook wordt gevraagd om een voorbereidingskrediet van € 90.000 beschikbaar te stellen voor de ontwikkeling van een nieuwe, duurzame en toekomstbestendige kleedaccommodatie voor SV Bedum.

Lees hieronder de bijdrage van Harma Dost namens de fractie.

De bijbehorende stukken kunt u hier vinden onder agendapunt 16 >>>

Voorzitter,

Dit onderwerp is ook in het raadsoverleg besproken en daar waren we eigenlijk allen blij dat de gesprekken met SVBedum zo snel weer op gang zijn gekomen. Het resultaat van die snelle hervatting van het overleg is dat er nu een aanvraag ligt voor het beschikbaar stellen van krediet voor een nieuw kunstgrasveld en ook voor de voorbereiding van de nieuwe kleedaccommodatie. Het CDA wil niets liever dan dat de voetbalvereniging zo snel mogelijk vooruit kan kijken en dat de plannen voortvarend worden opgepakt.

Wij hebben ons er echter wel over verbaasd dat wij zelf om een onderbouwing van de kosten moesten vragen. Het ligt toch voor de hand dat de raad geen blanco cheques uitschrijft. We hebben wel een memo ontvangen met een korte uitleg maar dit is wat ons betreft nog steeds geen onderbouwing.

Afgelopen week hebben wij, niet geheel toevallig, een werkbezoek gebracht aan het sportpark in Winsum. Het ziet er prachtig uit en er werd al volop gebruik gemaakt van de velden en de accommodatie. De officiële opening zal na de vakantie volgen. Het kostenoverzicht wat nu is bijgevoegd is gemaakt naar aanleiding van dit project in Winsum. We zijn in gesprek geweest en er zijn ook lessen te trekken en wij hopen dat de wethouder goed vinger aan de pols zal houden. Maak concrete en heldere afspraken. Onze fractie volgt dit project in Winsum op de voet en dat zullen wij ook in Bedum doen.

Als het om de aanleg van het kunstgrasveld gaat willen wij er zeker zijn dat het in 1 keer goed gebeurd en dat er geen extra kosten bijkomen. Wij gaan uiteraard akkoord met het voorstel maar vragen nadrukkelijk aan de wethouder om de raad goed op de hoogte te houden en de kosten goed voor de bril te hebben.

Zoals gezegd; het CDA volgt dit project op de voet en we zijn dan ook heel benieuwd naar het projectplan en de uitwerking van de begroting.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.