Algemene ledenvergadering van CDA Het Hogeland op dinsdag 29 oktober.

Als gastspreker is aanwezig, CDA statenlid, de heer Jesper Bergsma.

Plaats: Hotel het Gemeentehuis, Hoofdstraat Oost 16, 9981AH Uithuizen

Tijd: 19.30 uur

Datum: dinsdag 29 oktober

  1. Opening/welkom
  2. Ingekomen en verzonden stukken
  3. Berichten uit/van het bestuur
  4. Mededelingen van de fractie/wethouder
  5. Behandeling van de begroting door fractie en wethouder 
  6. Pauze
  7. De heer Bergsma, vertelt iets over het Programma aanpak stikstofemissie (PAS) en over de lopende zaken in de Staten.
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

Wij rekenen op uw aanwezigheid, u bent van harte welkom!

Namens het bestuur CDA Het Hogeland, Gera Douma (secr.)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.