De gemeenteraad bespreekt op woensdag 16 oktober de kaders voor het nieuwe begraaf- en begraafplaatsenbeleid.

Lees hieronder de bijdrage van Kor Berghuis.

Klik hier om de bijbehorende raadsstukken te lezen>>>

't Is hier zo rustig
en ik duw het zware hek
dat toegang biedt
tot de begraafplaats
langzaam open
 
Terwijl het piept, zoals altijd
in zijn roestige scharnieren
hou ik mijn adem in
om de rust hier van tevoren
voor hen
niet te verstoren
 
Want jong en oud
hebben hier elkaar gevonden
Arm en rijk
liggen hier vredig naast elkaar
Geluk en verdriet
zijn op deze plaats
tot niets verbonden
 
Leven en dood
liggen hier heel dicht
bij elkaar
't Is hier zo rustig
dat doet mijn adem stokken
Heel even maar
sla ik mijn ogen neer
Terwijl een traan vloeit

Woorden die veel zeggen over een begraafplaats.Woorden die aangeven dat een begraafplaats meer is dan een laatste rustplaats. Het is een plek waar je je verdriet kwijt kunt, je herinneringen, je gevoelens, een plek om te herdenken. Kortom een plek waar emotie een grote rol speelt en die zijn niet te vervatten in kaders.

Voorzitter de afgelopen week heeft de fractie diverse begraafplaatsen bezocht en gesprekken gevoerd met begrafenisondernemers en vrijwilligers. Zinvolle gesprekken om ook de gevoelens uit de praktijk mee te nemen in de kaders waar we aandacht voor willen vragen. Wij zijn dan ook blij te lezen dat het college zich uitspreekt dat de menselijke maat leidend is voor het beleid dat kunnen wij alleen maar beamen.

In de notitie staat dat begraafplaatsen niet in het oneindige begraafplaatsen kunnen aanleggen en uitbreiden. Wij vragen ons af waar dit op is gebaseerd, mede omdat aan ruimen ook voor ruimen forse kosten gemaakt moeten worden. In de visie staat als laatste genoemd dat op begraafplaatsen het beheer en onderhoud moet resulteren in een relatief hoge kwaliteit. Dit kan de fractie van het CDA alleen maar onderstrepen.

Alleen, als wij de genoemde kaders lezen vinden wij dat de visie behoorlijk afgezwakt wordt. Dat is dan ook een van de grootste zorgpunten in deze notitie. Wij hebben ook afgelopen week gezien dat er grote verschillen zijn in de onderhoudstoestand op de begraafplaatsen. Hier moet wel de kanttekening bij gemaakt worden dat de inrichting van een begraafplaats het ook niet altijd gemakkelijk maakt om een begraafplaats goed te onderhouden. De kaders voor het onderhoud zijn wat ons betreft te mager. Wij gaan voor minimaal een 7+. Voor de vrijwilligers die met hart en ziel bezig zijn op de diverse begraafplaatsen zou het een ook een grote teleurstelling zijn als de gemeente voor een zesjes cultuur zou gaan. Ook is het goed om in gesprek te gaan met deze vrijwilligers en zo mogelijk met materiaal en gereedschap hen te faciliteren. Zij brengen de begraafplaatsen zelfs tot een 8 en daar mogen we hen alleen maar erkentelijk voor zijn. Wij vinden met z’n allen dat begraafplaatsen om meerdere redenen een bijzondere plek in onze samenleving zijn en dan hoort daar geen zesje bij.

De genoemde kaders over een goede administratie en te komen tot één tariefstructuur kunnen wij ondersteunen. Bij capaciteit staat vermeld dat uitbreiding niet vanzelfsprekend is, dit is wat ons betreft te stellig en hier zeg je nog al wat mee. Hier spreek je dus al een voorkeur uit voor sluiten begraafplaats of ruimen. Wij denken dat als het aan de orde is dat een begraafplaats te weinig capaciteit meer heeft en de mogelijkheden aanwezig zijn om uit te breiden, dat serieus overwogen moet worden. Aan ruimen hangen ook forse kosten en je zou dan voor de tussenvariant kunnen kiezen om de sterk verwaarloosde monumenten te ruimen en graf verder met rust te laten.

Om voor algemeen grafrecht 20 jaar te hanteren en vervolgens te ruimen of herbegraven daar kunnen wij ons in vinden. Voor particuliergrafrecht zijn wij van mening dat 30 jaar wel minimum is, met de mogelijkheid verlenging per 10 jaar. Om nog eens goed op de bestaande begraafplaatsen te kijken of er een herschikking kan plaatsvinden en daarmede extra capaciteit kan worden verkregen kunnen wij alleen maar ondersteunen evenals de mogelijkheid om as verstrooiing op zo mogelijk alle begraafplaatsen mogelijk te maken.

Het CDA is voorstander om de mogelijkheid te bieden dat kinderen begraven kunnen worden op plekken waar de ouders te zijner naast begraven kunnen worden. In de genoemde tijdstippen van plechtigheden kunnen wij ons in vinden. Wij zien dat steeds meer dat plechtigheden een meer persoonlijke invulling krijgen, daar hebben wij geen moeite mee en daar zul je als gemeente ook moeten inspelen, maar dat er dan een extra tarief in rekening gebracht kan worden vinden wij logisch.

Over de tarieven kunnen we een hele discussie gaan voeren en wat de mate van kostendekkendheid zou moeten zijn. Het begint ermee wat reken je wel of niet toe aan een begraafplaats. Een begraafplaats heeft ook een sociale functie, in veel gevallen een historische, een plek van herdenken en een parkachtige plek. Wij vinden met z’n allen dat begraafplaatsen meer zijn dan een plek om je naasten op welke wijze dan ook een laatste rustplaats te geven. Daar mogen we dan ook best gemeenschappelijke middelen voor inzetten.

In een gemeente waar ruimte volop aanwezig is moeten we begraven voor een ieder betaalbaar kunnen houden en dusdanige tarieven hebben dat het betaalbaar is. Wij willen het college dan ook vragen om met een aantal scenario’s te komen voor de tarieven, waarbij het uitgangspunt moet zijn dat het voor een ieder betaalbaar moet blijven en ook in de lijn ligt met omliggende gemeenten. Dat zal best een uitdaging worden. Je kunt hele berekeningen op loslaten waar je van alles kunt vinden. Zorg voor een evenwichtig tarief dat recht doet aan het betaalbaar houden van begraven met inachtneming van de overige functies die een begraafplaats in meer of mindere mate heeft.

Samenvattend: 5 heldere kaders.

Goed verzorgd beheer en onderhoud.

Faciliteer de vrijwilligers met materiaal

Administratie in al zijn facetten op orde

Evenwichtige tarieven

Grafrecht 30 jaar met mogelijkheid van oneindig verlengen per 10 jaar

Laten we bij al onze beslissingen over het begraafplaatsenbeleid in het achterhoofd houden dat de menselijke maat leidend moeten zijn. Onze overleden dierbaren verdienen het.

Terwijl de roestige scharnieren piepen
zeg ik tegen hen
tot een volgende keer
 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.