Raadsvergadering 27 maart 2019

Bijdrage Kor Berghuis over het Nationaal Programma Groningen:

Vanavond ligt ter bespreking de overeenkomst Nationaal Programma Groningen met de verschillende partijen voor. Een programma die gaat over hoe je het gebied een nieuw perspectief kunt geven voor de toekomst. Het Nationaal Programma Groningen moet een programma worden van en voor de Groningers in de aardbevingsgemeenten. Geen dictaat van bovenaf maar juist initiatieven zoveel mogelijk van onderen af. 

Vertrouwen van de inwoners gaan we niet terugwinnen met het Nationaal Programma Groningen.  Het is een programma om de Groningers een toekomstperspectief te geven en de leefbaarheid van het gebied te bevorderen. Maar we moeten oog hebben dat een wipkip hier een wipkip daar, de huizen niet veiliger maakt en zeker geen veiligheidsgevoel geeft. We moeten er dus voor waken dat het Nationaal Programma Groningen niet als bliksemafleider gebruikt wordt en de versterkingsopgave en schadeafhandeling op de tweede plaats komen. Beiden moeten de hoogste prioriteit hebben waarbij veiligheid altijd voorop dient te staan. Alleen als de huizen versterkt worden, schades zijn of worden opgelost dan komt het Nationaal Programma Groningen echt tot zijn recht.

De ziel van de mensen is geraakt en gekrenkt en daar is het Nationaal Programma Groningen zeker niet het medicijn voor. 

Snel en zonder veel poespas schade afwikkelen, huizen versterken waar nodig aan de hand van inspecties en niet aan de hand een computermodel, dat kan hooguit dienen als hulpmiddel. Een computer berekend, maar ziet niets. Kleine schades; aannemer erheen, schade herstellen en nota indienen. Geen grote onderzoeken en rapporten om zo ook tijd vrij te krijgen voor de meer complexe gevallen. 

Onze inwoners hebben er recht op dat wij samen schouder aan schouder staan, geen gekissebis, nee samen voor en naast de inwoners staan. We moeten de problemen oplossen en de oorzaak wegnemen en niet de pijn bestrijden. 

Het vertrouwen is stevig geschonden en het zal een lange weg zijn om het vertrouwen terug te krijgen. Maar als wij samen als raad, als college met onze inwoners ervoor gaan, dan hebben wij er vertrouwen in dat het vertrouwen er weer komt en dat dan ook de uitvoering van Nationaal Programma Groningen tot zijn recht komt en dat we met z’n allen echt trots zijn op ons Grunn' en dat we samen genieten van al die wipkippen, dorpsvernieuwingen etc. die de leefbaarheid van het gebied alleen maar verhogen maar ook de aanzet tot energietransite op kleine en grote schaal. Wij willen samen met de inwoners, de raad het college ervoor gaan. 

Samen de handen aan de ploeg. 

Schouder aan schouder dat we met z’n allen weer trots zijn op ons Grunn'.

 

 

Bijdrage Kor Berghuis over Lokaal Plan van aanpak versterking het Hogeland

Als fractie van het CDA zijn we blij dat er nu een plan van aanpak voor versterking op Het Hogeland ligt.  In het voorstel staat beschreven dat een positief advies van het Staatstoezicht op de Mijnen er nog niet is. Is daar ondertussen al helderheid over? 

De insteek van  het college om de inwoner centraal te stellen kunnen we alleen maar volmondig ondersteunen. Ook de koers om zoveel koppelkansen te benutten lijkt ons een goede zaak. 

De versterkingsopgave is een forse klus met veel impact voor betrokkenen. Voor de betrokkenen zijn er nog veel onduidelijkheden. Wij hopen dat er snel voor de betrokkenen helderheid komt en dat er in goed overleg met de betrokkenen deze immense klus kan worden uitgevoerd. 

Communicatie is misschien wel de meest essentiële onderdeel van het totale plan. We zijn dan ook blij dat er ruimschoots aandacht is voor de communicatie op de verschillende niveau’s. Met name de communicatie met de eigenaren van de panden moet helder zijn, wees duidelijk en kom afspraken na. Beloof geen zaken niet te realiseren zijn. Hier zit ook onze zorgpunt. Is er voldoende capaciteit om het allemaal te realiseren? De minister stelt ons keer op keer gerust, maar in werkelijkheid moeten de cijfers constant bijgesteld worden en niet in positieve zin. 

Wij hebben er vertrouwen in dat het college alles op alles zal zetten om de minister aan zijn woord te houden. Financieel is er ook nog wel een weg te gaan om de gemeenten te compenseren voor de gemaakte inzet. Trek daar samen in op met de andere gemeenten. 

De toezegging van minister Wiebes voor wat startkapitaal om aanvullende maatregelen te kunnen uitvoeren die gemoeid zijn met de versterkingen te bekostigen is een goede zaak. Wanneer is daar duidelijkheid over zodat we investeringen in de openbare ruimte en rioleringen kunnen meenemen. Een startkapitaal klinkt mooi, maar met boter bij de vis kom je verder. 

Bij de uitwerking van de versterkingsopgave op straat en wijkniveau zal de raad zo mogelijk worden betrokken voor besluitvorming. Uiteraard is dat een goede zaak, maar betrek vooral de inwoners bij dat deel. Hou ook hier de inwoner centraal. Naast de noodzakelijke besluitvorming door de raad is het  goed om de raad blijvend actief te informeren naar de voortgang van de versterkingsopgave. 

Wij gaan niet op detailniveau het plan beoordelen, wij hebben er vertrouwen in dat onze deskundige ambtenaren hier op een kundige wijze met aan de slag zijn gegaan. Voor het in een relatief korte tijd maken van een plan van aanpak voor de versterkingsopgave willen wij ook zeker onze waardering uitspreken aan de ambtelijke organisatie. 

Sinds gisteren is de realiteit  weer anders geworden. Waardoor de geloofwaardigheid niet toenemen.  2% minder kans op aardbevingen en de risico huizen vliegenvanger de ene naar de andere categorie. Wij kunnen het niet meer uitleggen Wanneer heeft het college inzicht in de nieuwe werkelijkheid en heeft dat ook consequenties voor het plan wat nu voor ons ligt? 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.