Opvang vluchtelingen Afghanistan.

De komende tijd zal de Willem Lodewijk van Nassaukazerne in Zoutkamp (Marnewaard) worden gebruikt als tijdelijke opvang voor vluchtelingen uit Afghanistan. Het is een afgeschermde en beveiligde locatie waar de mensen onderdak krijgen en de nodige hulp ontvangen in afwachting van andere opvang.

De fractie van CDA Het Hogeland staat achter dit besluit van Defensie en het COA om deze vluchtelingen tijdelijk in onze regio op te vangen. Wij zijn van mening dat we te allen tijde hulp moeten bieden aan mensen in nood en zien het als onze plicht om humanitaire hulp te bieden. Veel vluchtelingen hebben geholpen tijdens de missies in Afghanistan. Wij kunnen en mogen deze mensen en hun gezinnen niet aan hun lot overlaten.

Het is nu van belang om de mensen die gevaar lopen zo snel mogelijk het land uit te krijgen en hier de ruimte te bieden om hen tijdelijk op te vangen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.