Uitnodiging/agenda voor de Algemene ledenvergadering van CDA Het Hogeland.

Als gastsprekers zijn aanwezig Patrick Brouns en Robert de Wit. 

 

         Plaats: Immanuel kerkzaal, Wier 1, 9951 PK te Baflo

         Tijd: 19.30 uur

         Datum: maandag 20 mei 2019

 

1.    Opening/welkom

2.    Ingekomen en verzonden stukken

3.    Berichten uit/van het bestuur

4.    Mededelingen van de fractie/wethouder

5.    Reglement Gemeentelijke Afdeling CDA

6.    Rekening 2018 en begroting 2019

7.    Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie

8.    Pauze. Na de pauze, om 20.15 uur, is de vergadering openbaar en ook toegankelijk voor niet CDA leden.

9.    De heer Brouns en de heer de Wit vertellen respectievelijk iets over het totale beeld van de economische ontwikkeling in Groningen en over de Europese verkiezingen.

 

Namens het bestuur,

Gera Douma (secr.)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.