Peter Ritzema neemt afscheid van de raad van de gemeente het Hogeland. Peter was vanaf 2019 raadslid voor de nieuwe gemeente en daarvoor bijna 8 jaar raadslid in de gemeente Winsum. Hij doet nu een stap terug om meer tijd te kunnen besteden aan zijn gezin in balans met zijn werk. “Soms gebeuren er echter onvoorziene dingen in het leven, waardoor het noodzakelijk is andere keuzes te maken. Voor mij betekent dit een betere balans tussen werk en privé. Vandaar dat ik nu het stokje moet doorgeven,” aldus Peter.

De fractie van CDA Het Hogeland respecteert deze moeilijke keuze. “Het afgelopen jaar hebben jullie als gezin en als familie het nodige voor de kiezen gehad. Een moeilijke periode voor jezelf maar zeker ook voor je gezin. Wij respecteren je keuze om te stoppen. Je keuze om nu voor je gezin te kiezen en de politiek even los te laten is weloverwogen en begrijpelijk”, aldus fractievoorzitter Kor Berghuis.

Wij danken Peter voor zijn enthousiasme en positieve inzet en hopen toch nog lang van zijn kennis gebruik te mogen maken. We gaan zijn inbreng tijdens onze fractievergaderingen, maar ook in de raad als belangrijke schakel in onze hechte fractie, zeker missen.

Wij wensen Peter en zijn gezin alle goeds toe voor de toekomst. Er wordt officieel afscheid genomen in de raadsvergadering van 26 februari, tevens wordt dan de nieuwe opvolger van Peter geïnstalleerd.

 

Lees hieronder de brief van Peter;

…Langs deze weg wil ik aangeven dat ik stop als raadslid voor de gemeente Het Hogeland.

Het afgelopen jaar ben ik met veel plezier raadslid geweest voor de gemeente Het Hogeland en daarvoor bijna 8 jaar voor de gemeente Winsum. Ik heb mooie gesprekken met inwoners mogen voeren met passie voor dit prachtige gebied. Natuurlijk waren er ook moeilijke momenten, waarbij het niet eenvoudig was om een afweging te maken.

Ik heb mijzelf nooit echt gezien als een politicus. Ik ben meer een bruggenbouwer dan iemand die verschillen uitvergroot, meer een nuchtere pragmaticus dan een idealist en ook iemand die niet perse in de schijnwerpers hoeft te staan. Als volksvertegenwoordiger heb je vooral een dienende taak en moet je goed kunnen luisteren.

Ik ben blij en dankbaar dat ik mijn kennis en vaardigheden heb mogen inzetten voor dit gebied. Ik had mij graag als raadslid willen blijven inzetten voor de gemeente Het Hogeland. Soms gebeuren er echter onvoorziene dingen in het leven, waardoor het noodzakelijk is andere keuzes te maken. Voor mij betekent dit een betere balans tussen werk en privé. Vandaar dat ik nu het stokje moet doorgeven.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wens het bestuur veel succes toe in de toekomst.

Peter Ritzema

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.