Budgetvrijgave NPG-gelden t.b.v. een ‘Plus op vier Centrumplannen’ 

Bijdrage van Kor Berghuis;

 

Voorzitter,

De raad wordt gevraagd om inzet van een deel van de NPG gelden. De komende jaren zullen er diverse middelen vanuit het NPG beschikbaar komen voor het gebied. Gelden om het gebied een nieuw perspectief te bieden. De volgorde van de inzet van deze middelen komt wel wat in een spagaat omdat het in eerste instantie moet gaan om de veiligheid van het gebied, een goede schadeafhandeling en heldere versterkingsprogramma’s.

In alle eerlijkheid moet je je afvragen of we op deze wijze het paard niet verkeerd voor de wagen spannen. Het vertrouwen terugwinnen met deze NPG gelden is dan ook niet aan de orde en het mag zeker niet de aandacht verslappen wat de veiligheid, schadeafhandeling en versterking betreft.

We hebben dus best wel de nodige aarzeling over het moment van inzet van de NPG gelden. Het zou mooi zijn als de schadeafhandeling soepel gaat, het versterkingsprogramma voortvarend wordt opgepakt en dat de mensen zich weer veilig voelen in hun eigen huis dan zou het Nationaal Programma echt tot zijn recht komen en het gebied een perspectief geven. Als wij er samen achter staan dat de zojuist genoemde zaken het belangrijkste is dan kunnen en mogen we ook na gaan denken over een nieuw perspectief voor Groningen en over de inzet van de de eerste NPG gelden.

In dit voorstel gaat het om een kleine 12 miljoen in te zetten voor een “plus” op 4 centrumplannen. Het gaat met name om zaken, waarvoor geen financiële ruimte aanwezig was, maar door het nu wel uit te kunnen voeren de centrumplannen afmaakt en de gebieden aantrekkelijker maakt voor de bezoekers, voor de ondernemers en voor de mensen die er wonen.

De fractie van het CDA kan het voorstel op dit punt ondersteunen maar wel in het achterhoofd dat we op veel meer plaatsen in de verschillende dorpen op een kleinere schaal hetzelfde probleem hebben en dat ook de nodige aandacht vraagt. Het tweede voorstel is als er iets om wat voor reden niet uitgevoerd kan worden het college de mogelijkheid heeft om daar een andere invulling aan te geven binnen het plan en als dat niet lukt binnen 1 van de andere plannen. De raad zal dan op reguliere wijze worden geïnformeerd. Wij gaan er vanuit dat hiermee bedoeld wordt een actieve informatie van het college voordat de middelen anders worden ingezet. Zo niet dan horen wij dat graag en dan komen we in de tweede termijn hierop terug.

Tevens vraagt het college om de verschillende subsidieregelingen zoveel mogelijk te uniformeren, daar kunnen we uiteraard niet op tegen zijn, maar het karakter van de verschillende regelingen zijn nogal divers. Graag horen wij wat de insteek van het college zal zijn om de regelingen te uniformeren.

Daarnaast geldt ook hier dat we het hier over 4 dorpen en niet voor de andere dorpen. Hoe kijkt het college daar tegen aan. Sowieso zouden wij graag op de hoogte worden gesteld van de voortgang van de uniformering en de nieuwe subsidieregeling als die is vastgesteld willen ontvangen. Uiteraard begrijpen wij wel dat de 4 dorpscentrum een aantrekkingskracht hebben voor de totale gebied.

Samenvattend. Wij kunnen instemmen met dit voorstel onder de voorwaarde dat wij samen ons hard blijven maken en naast onze inwoners blijven staan voor een schadeafhandeling en versterkingsprogramma’s die zo snel als mogelijk is uitgevoerd gaan worden , zodat onze inwoners veilig in hun huis kunnen wonen. Alleen dan hebben de NPG gelden een meerwaarde voor het gebied.

Kunnen we overigens over de inzet van de overige ruim 3 miljoen in Wehe-Den Hoorn binnenkort ook nog een voorstel verwachten?

Lees hier het raadsvoorstel>>>

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.