Tijdens de raadsvergadering van 2 maart is het Projectplan instellen Burgerberaad besproken

Lees hier de bijbehorende stukken onder agendapunt C.11 >>>

Lees hieronder de bijdrage van Kor Berhuis namens de fractie.

 

Voorzitter, inhoudelijk zullen we nu niet meer reageren op de vorming van een burgerberaad omdat we dat in het raadsoverleg al voldoende hebben gedaan.

Waar we als fractie mee worstelen en dat hebben we ook in het raadsoverleg aangegeven is om nu een besluit te nemen om middelen beschikbaar te stellen via de voorjaarsnota. Wij kunnen nu niet overzien waar we bij de voorjaarsnota mee worden geconfronteerd en welke keuzes er al of niet gemaakt moeten worden zeker niet met de onzekere situatie in Oekraïne. Energieprijzen exploderen en er zijn veel onzekere factoren waar niemand van ons nu nog weet van heeft. 

Het besluit wat er ligt is redelijk stellig maar als we met elkaar kunnen afspreken dat we het besluit kunnen lezen als een intentie en bij de behandeling van de voorjaarsnota de ruimte hebben om op dat moment een definitief besluit te kunnen nemen geeft dat voor ons een beter gevoel en doet het ons inziens ook recht aan de behandeling van de voorjaarsnota. Hoe kijkt de werkgroep hier tegen aan?

Wij hebben er geen moeite mee dat de werkgroep verder gaat met het voorbereiden zolang er maar geen onomkeerbare zaken worden gedaan. Gezien het feit dat de Omgevingswet nu tot 1 januari is uitgesteld geeft ons ook nog wel de tijd om de juiste stappen te kunnen zetten. 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.