Op initiatief van het CDA heeft de voltallige gemeenteraad een motie ingediend om een verbod in te stellen voor het oplaten van ballonnen en brandende wensballonnen. In de raadsvergadering van 3 juli ligt deze motie voor ter besluitvorming.

Het aantal gemeenten met een verbod op het oplaten van ballonnen is in een jaar tijd ruim verdrievoudigd. Dat staat in een onderzoek van Stichting De Noordzee, die zich inzet voor een verbod, omdat het plastic van ballonnen schadelijk is voor natuur en milieu. In steeds meer gemeenten stond dit onderwerp de afgelopen maanden op de agenda door een burgerinitiatief of een motie van politieke partijen.

Ballonnen zijn gevaarlijk voor zeezoogdieren, vogels en vissen. Die zien ze aan voor voedsel en raken verstrikt in ballonlinten. Vooral kustgemeenten en de Waddeneilanden hebben al een verbod ingevoerd. In de provincies Friesland en Noord-Holland hebben respectievelijk 42% en 40% van de gemeenten nu een verbod ingesteld. 

De gemeente Het Hogeland kan toch niet achterblijven. Onze gemeente bestrijkt (bijna) de gehele Groninger waddenkust. Daarom dient de gemeente haar verantwoordelijkheid te nemen in de bescherming van ons Unesco Werelderfgoed Waddenzee, die deze week ook nog eens haar 10 jarig jubileum viert!

 

Lees hier de motie:

 

 

Motie   26-06-2019    Verbod ballonnen oplaten

De gemeenteraad van Het Hogeland, bijeen op 26 juni 2019, behandelend de voorjaarsnota 2019;

Constaterende dat:

• Er steeds meer zwerfvuil in het milieu terecht komt; en de hoeveelheid ronddrijvend plastic in het water blijft groeien;

• Restanten van ballonnen, maar ook de touwtjes vaak onderdeel zijn van dit zwerf- en drijfvuil;

• Deze restanten van ballonnen opgegeten worden door vissen, vogels en andere dieren met alle gevolgen van dien;

• De Tweede Kamer op 9 december 2014 een motie heeft aangenomen, waarin de gemeenten worden opgeroepen het oplaten van ballonnen actief tegen te gaan;

• Meerdere gemeenten inmiddels een verbod of ontmoedigingsbeleid op het oplaten van ballonnen hebben;

Overwegende dat:

• Plastic zwerfvuil in zee, beter bekend als plastic soep, een groeiend probleem is met negatieve gevolgen voor milieu, veiligheid, economie en mogelijk ook gezondheid;

• Ook biologisch afbreekbare ballonnen te lang in de natuur aanwezig zijn en daardoor schadelijk;

• Het oplaten van wensballonnen risico's met zich meebrengen in relatie tot brandveiligheid;

• De gemeente Het Hogeland als Waddenkustgemeente zich in wil zetten voor het behoud van de kwaliteit van de leefomgeving en het behoud van de Waddenzee.

• De gemeente dat wil doen samen met de samenleving;

Verzoekt het college:

• Het verbod op het oplaten van ballonnen en brandende wensballonnen op te nemen in de algemene plaatselijke verordening;

• Hierover actief te communiceren met inwoners, bedrijven, scholen en verenigingen en bij de behandeling van evenementenvergunningen;

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Namens de fracties van

CDA Het Hogeland;             K.P. Berghuis

Christen Unie;                    B. de Jong

Gemeentebelangen;            R. Torringa

Partij van de Arbeid;           J.W. Nanninga

Groen Links;                      A.M. Smits

VVD;                                 S. van Keijzerswaard

SP;                                   L. Visser

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.