Bijdrage van Jakob de Vries tijdens de raadsvergadering op 29 april

Voorzitter,

Wij hebben kennisgenomen van het Regionale Risicoprofiel, het Regionaal Beleidsplan en het Regionale Crisisplan.  Deze plannen worden in principe voor 4 jaar vastgelegd,

Maar zoals ook in de documenten weergeven doet deze termijn geen recht meer aan de dynamiek van de risico’s. En dit laatste merken wij met elkaar wel met de corona crisis waar we nu midden inzitten. En dat deze crisis een nog zwaardere impact kan hebben dan weergegeven bij de gevolgen van een infectieziekte in het voorliggende veiligheidsplan.  Hieruit blijkt al wel dat plannen steeds bijgesteld moeten worden.

Graag zouden wij al fractie met enige regelmaat hierover een update over de risico’s etc. van de burgemeester willen ontvangen. 

Inhakend op de actualiteit; kunt u aangeven of bij deze crisis de veiligheidsdirectie al heeft gefunctioneerd?  En wat is de reden dat de veiligheidsregio Groningen andere keuzes heeft gemaakt dan de landelijke regels. Denk hierbij aan toestaan van motorrijlessen. En zijn er nog meer afwijkingen benoemt en toegestaan op de landelijke regels?

Als laatste nog een tweetal vragen als eerste over Omgevingswet, hoe zeker is het dat deze op 1 januari 2021 wordt ingevoerd en wat zijn de gevolgen als dit toch later wordt dan voorgenoemde datum?

De tweede vraag gaat over de bluswater voorzieningen in onze gemeente; zijn deze “witte vlekken”  voor onze gemeente allemaal in beeld en is alles geregeld om op die plekken (als die er zijn) in onze gemeente bij een brand van voldoende bluswater te voorzien?

Als CDA fractie kunnen wij instemmen met het voorliggende besluit zoals benoemd bij het voorstel.

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.