Lees hieronder de bijdrage van Henk Koopmans over het Consultatiedocument RES.

Klik hier voor de bijbehorende stukken onder agendapunt 9 >>>

Groningen, dé energieprovincie bij uitstek. Zijn we in staat om het dubbele gevoel waarmee de aardgasproductie ons heeft opgezadeld, enerzijds de welvaart, anderzijds de aardbevingsellende, om te buigen naar een positief gevoel door te werken aan lokaal gedragen duurzame energieprojecten? Het consultatiedocument RES geeft al een aardig beeld wat er mogelijk is en waar we naartoe zouden willen.

De genoemde plannen zijn naar ons idee veelbelovend. Kleinschalige projecten maar met een grootschalige samenhang om niet tot een versnippering in het energielandschap te leiden. Maar ook: de grootschalige projecten niet in de weg zitten. Synergie is wat ons betreft hier het sleutelwoord. Het schaal-bij-schaal principe lijkt ons hier goed op aan te sluiten.

U noemt in het consultatiedocument ook het onderwerp communicatie. Een onderwerp wat ons betreft best bovenaan het lijstje had mogen staan. Burgerparticipatie én communicatie is absoluut noodzakelijk voor het nodige draagvlak. Het zal u niet zijn ontgaan dat er het op dit vlak hier en daar al het nodige mis is te gaan. Meeden, Finsterwolde, het zegt u genoeg nemen we aan.

Energie voor de burger, door de burger zou een aardige slogan zijn. Laat de baten zoveel mogelijk ten gunste komen van de lokale bevolking. Betrek bij de uitvoering van de plannen zoveel mogelijk lokale ondernemers. Het is onzin te denken dat deskundigheid alleen van ver te halen valt. We hebben in Groningen goede technische opleidingen. Maak daar actief gebruik van. Ontwikkel gelijktijdig met de projecten een kenniscentrum op dit gebied.. Het wat u in uw document noemt ‘lokaal eigendom’ kan dan ten volle worden benut.

Dan, vooruitkijkend naar 2030, worden er 3 opties genoemd met betrekking tot het uit te brengen bod voor minimaal op te wekken duurzame elektriciteit. Het eerste bod is wat ons betreft te mager. Dit strookt niet met de ambities die ten toon gespreid worden. De derde optie is daarentegen wellicht te ambitieus. Het lijkt ons niet dat daar in dit stadium van de plannen al voor zou moeten worden gekozen. Blijft dus optie twee over, een optie waar we dan ook voor zouden willen gaan. Energietransitie is een lastig technisch onderwerp waarbij politiek en praktijk een gezonde cohesie moeten zien te vinden.

Tot slot wijzen we dan ook even op de waterstofplannen in de haven van Lauwersoog. Waterstof is niet alleen een uitstekende schone brandstof, het is feitelijk ook een ideaal opslagmedium voor energie, en dan vooral voor de overtollige energie van de zon en windparken. De infrastructuur hiervoor hebben we feitelijk al. Onderzoek heeft uitgewezen dat de aanvoerleidingen van aardgas prima voor het transport van waterstof gebruikt kunnen worden. Zelfs gemengd transport is mogelijk.

We beseffen dat er veel moet gebeuren om de energietransitie tot een succes te maken en om de lokale projecten naadloos te integreren in het grote energielandschap.

 

Lees meer over het Nationaal Programma Regionale Energie Strategie >>>

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.