Op 10 augustus heeft de fractie van CDA Het Hogeland schriftelijke vragen gesteld over de onbeheerde kotter in de buitenhaven van Zoutkamp.

Daarop hebben we de volgende antwoorden ontvangen.

Vraag 1

Deelt u onze mening dat het een ongewenste situatie is dat de kotter al jaren onbeheerd in de buitenhaven van Zoutkamp ligt?

Antwoord

Ja.

Vraag 2

Welke stappen zijn er richting de eigenaar genomen om deze ongewenste situatie op te lossen?

Antwoord

De kotter lag eerst in de binnenhaven. Daar is hij op last van en door de gemeente De Marne weggesleept naar de huidige locatie, toen de Duitse eigenaar niet reageerde. Daarna is een traject van kostenverhaal ingezet. Daarop reageerde de eigenaar ook niet. De bedoeling is om de boot te verkopen om daaruit de voor het verslepen gemaakte kosten te vergoeden. Dat ligt gecompliceerd en is daarom tijdrovend. Het is namelijk een Duits schip dat bovendien in een boedel viel vanwege een faillissement. Daar zit het, voor zover wij weten, niet meer in, maar het staat vast dat er nog wel schuldeisers zijn die niet akkoord gegaan zijn met de vereffening. Dat betekent dat de gemeente bij verkoop een risico loopt. Om de zaak juridisch correct af te wikkelen, hebben wij een advocaat ingeschakeld, die daarvoor ook contact heeft met Duitse collega’s om, voor zover het Duits recht – het schip is Duits grondgebied – van toepassing, de juiste handelingen te doen. Recent is er nogmaals een aanmaning gestuurd (zowel aangetekend als per gewone post) om de weg naar een veiling vrij te maken. Die aanmaningen zijn als onbestelbaar retour gestuurd. De vraag is nu via de Duitse collega van onze advocaat uitgezet waar de eigenaar verblijft en of die nog in leven is. Daarop is nog geen antwoord gekomen.

Vraag 3

Zijn er juridische mogelijkheden om de kotter op kosten van de eigenaar te laten verwijderen? Zo ja, welke stappen heeft het college hiervoor ondernomen?

Antwoord:

Zie antwoord onder 2.

Vraag 4

Is er zicht op dat de kotter binnenkort of op afzienbare tijd uit de buitenhaven verwijderd kan worden?

Antwoord

Er is nog geen concreet zicht op een moment waarop de kotter daadwerkelijk verwijderd kan worden. Al onze inspanningen zijn daar wel op gericht. Naast de acties die in de hier voorafgaande beantwoording zijn beschreven is er recent contact geweest tussen een bestuurslid van Dorpsbelangen Zoutkamp en een adviseur van de gemeente waarbij het bestuurslid aangaf mee te willen denken over een oplossing en zijn netwerk daarvoor in Zoutkamp en Lauwersoog te benutten. We zijn nog in gesprek.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.