Lees hier de bijdrage van Jan van de Wal over de Startnotitie Lokale Inclusie Agenda Het Hogeland 2020-2022,  in behandeling tijdens de raadsvergadering op 18 september.

 

 

....Voorzitter,

Op 14 juli 2016 is het VN verdrag "Mensen met een handicap" in werking getreden voor Nederland. Het verdrag, inmiddels 10 jaar daarvoor reeds geratificeerd door de algemene vergadering van de VN, komt in Nederland op de politieke agenda.  Den Haag, inmiddels in de modes van decentralisatie, vraagt de lokale overheid om invulling van het verdrag. ‘Samen sterk, zonder stigma’ wordt het motto, waar vanuit beleid op lokaal niveau moet gaan worden ontwikkeld.

Citaat uit het raadsvoorstel over wat inclusie voor ons als gemeente zal moeten inhouden: De Lokale Inclusie Agenda van Het Hogeland richt zich op een brede vorm van inclusie: inclusie gaat dan om de toenemende participatie van elk individu in de samenleving, ongeacht culturele achtergrond, leeftijd, taal, sekse, seksuele geaardheid, status, talenten en/of beperkingen.

Als de betekenis van datgene wat hiervoor wordt gesteld tot je doordringt, moet er wel even worden geslikt. Niet dat het voor het CDA niet vanzelfsprekend is dat één ieder meetelt in onze samenleving, maar het wil wel wat zeggen dat het nu tijd is geworden de mooie woorden, zoals we kunnen lezen in de belangrijkste artikelen uit onze grondwet van 1848, tezamen met de grondwetswijziging van 1983 waarin de overheid zich ook garant ging stellen voor allerlei sociale grondrechten, nu echt dienen worden te vertaald naar de praktijk van alle dag.

Iedereen is gelijk voor de wet en telt mee, wordt nu aangevuld met de eis: en moet ook overal zelfstandig kunnen komen, werken, kortom vanuit de beperking volledig kunnen en mogen meedoen! Fysieke toegankelijkheid, sociale toegankelijkheid en toegang tot dienstverlening voor mensen met een beperking. De gemeente als aanjager van de bewustwording dat echt iedereen mee telt. De gemeente die haar verantwoordelijkheid neemt en laat zien in haar personeelsbeleid, dat diversiteit van werknemers de gewoonste zaak van de wereld is. Dat toekomstige bouwbesluiten dezelfde eisen bevatten als het bouwadvies toegankelijkheid. Zie bijgevoegde brief platvorm gehandicapten.

Het CDA is van mening dat inclusief denken niet alleen van bovenaf dient te komen. U spreekt over het betrekken van allerlei instanties in verband met de beleidsontwikkeling, dat is natuurlijk prima. Tegelijk moet er voldoende tijd worden uitgetrokken, deze ‘andere’ manier van denken zich te laten settelen in de samenleving.

Het CDA ziet dat dit proces zich al heeft ingezet. Denk bijvoorbeeld aan schoolgebouwen waarin allerlei voorzieningen voor leerlingen met een fysieke beperking al heel normaal zijn. Ook ‘normale’ mensen kunnen en mogen gebruik maken van het invalide toilet. Leerlingen met een hulphond zijn geen uitzondering meer. Denk aan het initiatief van ouders die hun meervoudige gehandicapte zoon of dochter naar de Willem Alexander school doen. Mensen zijn mensen, die zijn er in allerlei soorten en maten.

Een samenleving die inclusief wil zijn geeft ruimte aan al haar inwoners en is bereid daarin te investeren. Iets over hebben voor elkaar, onze politieke partij is er groot mee geworden.

Instemming met het besluit en veel succes met de verdere implementatie....

 

  • Tijdens de raadsvergadering is een motie ingediend door de fractie van de SP "Het Hogeland dementievriendelijk" . Het CDA heeft deze motie ondersteund en daarbij de volgende stemverklaring uitgesproken;

Stemverklaring: Als fractie van het CDA zullen we de motie ondersteunen. Als je de strekking van de motie bekijkt was het misschien beter geweest om het een als motie vreemd aan de orde van de dag te behandelen in plaats van bij deze startnotitie. Iedereen hoort erbij moet het uitgangspunt zijn en dan is het best wel merkwaardig om een groep naar voren te halen. Wij zien de motie dan ook wat breder en met name punt 4 van de motie geeft een helder signaal voor allen om hier mee aan de slag te gaan en om ook binnen het inclusiebeleid voor de toekomst hier gestalte aan te geven en laat dan in het kader van de Alzheimerdag komende zaterdag deze motie dienen als inspiratie om een inclusiebeleid te ontwikkelen waar een ieder er bij hoort en er toe doet.

 

De bijbehorende stukken leest u hier onder agendapunt 10 >>>

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.