Verkiezingen GR22

CDA Het Hogeland zoekt kandidaten voor het raadslidmaatschap

Op 16 maart volgend jaar vindt de verkiezing plaats voor de gemeenteraad. Dat is een belangrijk moment voor de kiezers om te bepalen aan wie het vertrouwen wordt gegeven om in de komende vier jaar mee te praten en mee te beslissen over de toekomst van onze gemeente. Heb je opvattingen over de toekomst van onze gemeente en wil je ook voor je mening uitkomen, dan is het lidmaatschap van de raad misschien iets voor jou. 

Met elkaar bouwen wij aan een samenleving waarin aandacht is voor elkaar, waarin mensen tot hun recht komen en waarin het goed en veilig leven is.
Vind jij dit ook belangrijk? En wil je helpen om aan een sterke samenleving te bouwen?
Dan is het raadslidmaatschap misschien iets voor jou. Als raadslid kun je het beleid in jouw eigen gemeente mede bepalen en van betekenis zijn voor je directe omgeving. 

Het bestuur vraagt de leden om kandidaten voor de verkiezingslijst voor te dragen en/of voorstellen daartoe te doen. Natuurlijk kun je ook zelf solliciteren voor een plaats op de lijst.

Voor informatie over het kandidaatsraadslidmaatschap kun je mailen of bellen met de voorzitter van de vertrouwenscommissie de heer W. Everts  email: fam_everts8@hotmail.com  Tel: 06-23485491

Ben je enthousiast geworden en wil je solliciteren? Stuur dan je motivatiebrief met cv naar het bestuur via secretariaat@cdahethogeland.nl 

Of misschien wil je eerst eens meekijken in de fractie en zien wat het raadswerk inhoudt, neem dan contact op met de fractievoorzitter, Kor Berghuis via info@cdahethogeland.nl 

lees via de link hieronder de profielschets voor het raadslidmaatschap
 

Uitgangspunten

Rentmeesterschap

Vanuit een besef van verbondenheid tussen de generaties voelt het CDA zich geroepen tot zorg voor natuur en cultuur.

We hebben de natuur en de cultuur geërfd van onze (voor)ouders en te leen van de mensen die na ons komen. Dat vraagt dat we verder kijken dan ons eigen belang en onze eigen tijd, ook op financieel gebied. Beheren en beheersen zijn niet voldoende. Om een betere samenleving achter te laten zijn creativiteit en innovatie nodig.

Gespreide verantwoordelijkheid

Voor het CDA begint politiek met de erkenning van maatschappelijk initiatief. Mensen, buurten, sportclubs, scholen, kerken, moskeeën, zorginstellingen, bedrijven: ze leveren allemaal een unieke bijdrage aan de samenleving.

De overheid geeft al die mensen en organisaties het vertrouwen om te doen waar ze goed in zijn. En de burger geeft de overheid het vertrouwen om te doen wat zij moet doen. Vertrouwen is dus belangrijk. Niet alles hoeft volgens regels en wetten te gebeuren. Mensen en bedrijven weten vaak zelf heel goed hoe dingen geregeld moeten worden.

Publieke gerechtigheid

Het CDA staat pal voor de rechtsstaat als onmisbare voorwaarde voor de bescherming van menselijke waardigheid.

De overheid is er om samenleven mogelijk te maken voor ons allemaal. Een betrouwbare overheid stelt duidelijke grenzen en geeft mensen zekerheid. De overheid is er ook om onrecht te bestrijden, ze moet rechtvaardig zijn. En, de overheid moet zorgen voor mensen die kwetsbaar en afhankelijk zijn.

Solidariteit

Het CDA zet in op betrokken burgers om de onderlinge verbondenheid te versterken.

Er moet betrokkenheid zijn tussen generaties en tussen arm en rijk. We leven niet alleen voor onszelf, maar we zijn pas mens door met elkaar te leven. De overheid zorgt voor de basis van sociale zekerheid: voor iedereen is er gezondheidszorg, onderwijs en inkomen. De persoonlijke factor mag daarbij niet uit het oog worden verloren.

Het CDA vindt onderlinge verbondenheid tussen mensen belangrijk.

Voorbereidingen gemeenteraadsverkiezingen

In de maand maart van 2022, worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden.

Het bestuur heeft al een begin gemaakt met de voorbereidingen. Zo zijn er een aantal commissies samengesteld met ieder een specifieke opdracht.

Deze commissies zijn:

De vertrouwenscommissie; verantwoordelijk voor het samenstellen van de kandidatenlijst.

Coördinatoren/leden: dhr W. Everst, dhr R. P. Meijer, dhr J.J. Dijksterhuis en dhr B. Helmholt.

De programmacommissie; maken/samenstellen en schrijven van het verkiezingsprogramma.

Coördinatoren/leden: Dhr H. Kuizenga, mevr. G.J. Douma, dhr K. Berghuis, mevr. K. Rutgers, dhr P. Boneschansker, dhr J. van de Wal, dhr H. Koopmans, dhr J. de Vries, dhr H. Sienot en dhr J.J. Dijksterhuis (notulist)

Het bestuur vraagt u om onderwerpen, thema’s en aandachtspunten kenbaar te maken, waarvan u van mening bent dat die in het verkiezingsprogramma horen of moeten. U kunt zich ook aanmelden om bij het schrijven van het programma te helpen met betrekking tot een bepaald onderwerp.

De campagnecommissie; verzorgt de campagne, in de breedste zin van het woord, in de aanloop naar de verkiezingen.

Campagneleider: mevr. H. Dost. Leden: dhr K. Berghuis, mevr. K. Rutgers, dhr J.Spijk, dhr P. Elsinga, dhr. H. Sienot.

Het bestuur/de campagnecommissie vraagt om vrijwilligers die willen en kunnen helpen, bijvoorbeeld met het rondbrengen van flyers. Ook ideeën voor een goede campagne zijn van harte welkom.

 

Vragen, ideeën, voorstellen en/of andere reacties op het bovenstaande kunt u sturen naar:

-e-mail: secretariaat@cdahethogeland.nl

-tel.: 0595-412069 of 06-42107068

-post: CDA Het Hogeland p/a Kastanjelaan 7, 9982LL Uithuizermeeden.

Verder nog het vriendelijke maar dringende verzoek om, indien u als lid een mailadres heeft die niet bij ons bekend is, deze te sturen naar: secretariaat@cdahethogeland.nl

Het bestuur.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.