ledenvergadering CDA Het Hogeland

Het (overgangs) bestuur van de CDA-afdeling Het Hogeland nodigt u van harte uit voor een Algemene Leden Vergadering (ALV). Tijdens deze vergadering komen de vaststelling van de kandidatenlijsten voor de Provinciale Staten en de Waterschappen aan de orde.

Dinsdag 13 november

Plaats: Zijlvesthuis, (Dorpshuis) Bedumerweg 2, Onderdendam.

Aanvang voor leden: 19.30 uur.

Agenda:

1. Opening.

2. Mededelingen, vaststellen agenda.

3. Notulen van de algemene ledenvergadering van 26 maart j.l.

4. Vaststellen kandidatenlijst leden waterschapsbestuur waterschap Noorderzijlvest.

5. Vaststellen kandidatenlijst leden provinciale staten van Groningen.

6. Rondvraag.

 Pauze.

Na de pauze vanaf 20.30 uur is de vergadering openbaar.

7. Toespraak Kristel Rutgers, lijsttrekker CDA-Het Hogeland.

8. Vragen aan Kristel? Tips voor Kristel?

9 .Sluiting.

Na de sluiting is er een drankje.

 

Koos Dijksterhuis, secretaris CDA-afdeling Het Hogeland.

 

 

 

 

22 nov 2017

Uitnodiging voor de OPRICHTINGSVERGADERING van de nieuwe CDA-afdeling Het Hogeland.

Partijgenoten,

Na de nodige voorbereidingen vindt de stuurgroep het fijn U te mogen uitnodigen voor de OPRICHTINGSVERGADERING van onze nieuwe CDA-afdeling Het Hogeland.

Wanneer: WOENSDAG 22 NOVEMBER 2017.

Waar: HET OPENLUCHTMUSEUM, Het Hogeland Hoofdstraat 4, 9989 AG WARFFUM.

Hoe laat: 19.30 uur.

Wij hopen en verwachten een goede belangstelling, om op die manier een sterke start te kunnen maken met onze nieuwe CDA-afdeling. Naast het tekenen van de oprichting overeenkomst is er een agenda voor u opgemaakt:

 

1. Opening door de voorzitter van de Stuurgroep dhr. W.Everts.

2. Toelichting, en tekenen van het oprichting document. Door dhr. W.Everts.

3. Uitleg en toelichting van de gros en kandidatenlijst procedures. Door dhr. W.Everts.

4. Toelichting en uitleg begroting van de nieuwe afdeling vanaf 01-01-2018. Door dhr. H.Hegge.

5. Tussentijds verslag van de campagne commissie. Door mevr. H.Dost

6. Rondvraag naar aanleiding van het eerste deel van deze vergadering.

7. Pauze.

8. CDA 50-ledenbijeenkomst. Door dhr. P.F.Ritzema.

Een eerste verkenning van het werk van de programmacommissie. De programmacommissie wil de leden graag betrekken bij het opstellen van het nieuwe verkiezingsprogramma voor de nieuwe gemeente het Hogeland. Onder dit agendapunt kunt u mee discussiëren over lokale problemen en oplossingen daarvan. Wij gaan er van uit dat er vanavond minimaal 50 CDA leden, “ de CDA 50-leden” mee zullen praten. De belangrijkste uitkomsten van deze gesprekken worden daadwerkelijk overgenomen in het nieuwe verkiezingsprogramma.

9. Afsluiting vergadering.

 

Hartelijke groet, en graag tot ziens op de 22 november om 19.30 uur in Warffum.

 

Namens de Stuurgroep CDA-BMWE gemeenten.

G.J. Douma (secr. CDA Eemsmond)

Kastanjelaan 7 9982LL Uithuizermeeden

Tel. 0595-412069 e-mail: geradouma@hotmail.com

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.