Ook als CDA Het Hogeland staan we voor de uitgangspunten van het CDA:  Rentmeesterschap, Gespreide verantwoordelijkheid, Publieke Gerechtigheid en Solidariteit.

Deze grondbeginselen van het CDA zijn voor mij de reden dat ik inmiddels al lang lid ben van deze partij. En zoals u weet, heb ik verschillende functies mogen bekleden: raadslid, wethouder en nu voorzitter van CDA Het Hogeland. Na een “politieke pauze” van enkele jaren hebben de leden mij nu op plek 10 van de kandidatenlijst geplaatst.

De uitgangspunten van het CDA zijn actueler dan ooit: In “rentmeesterschap” zien we onze klimaatopgave terug; “gespreide verantwoordelijkheid”, burgers, organisaties en verenigingen denken en spreken mee; “publieke gerechtigheid”: herstel van het vertrouwen in de overheid; “solidariteit”: wie recht heeft op ondersteuning moet die ook krijgen! En, weet u, al deze doelstellingen vindt u terug in ons verkiezingsprogramma.

Dat is voor mij een reden om van harte in te stemmen met het “Perspectief voor Morgen”. Als CDA Het Hogeland willen we zicht bieden op een toekomst waarin duurzaamheid, vertrouwen, inspraak en solidair met elkaar zijn waarheden worden.  Dat betekent een zware verantwoordelijkheid voor de fractie en wethouder. Daar wil ik graag met mijn ervaring een bijdrage aan leveren.

Nog iets over mezelf: Harrie Sienot, 69 jaar, ooit eigenaar van een administratiekantoor, waar later verzekeringen en makelaardij bij zijn gekomen. Vanaf 2006 tot aan de herindeling wethouder van de Gemeente Eemsmond. En de start van Gemeente Het Hogeland betekende voor mij “pensioen”. Getrouwd met Antje, drie kinderen en vijf kleinkinderen. De grootouders onder u weten hoeveel plezier je juist van de kleinkinderen kunt hebben!  We wonen in Uithuizen, dicht bij de Menkemaborg. Daarvan ben ik bestuurslid, net als van de nieuwe stichting Tocamaheerd: nu nog een te versterken Rijksmonument, in de nabije toekomst een heerd met multifunctionele inrichting als museumwinkel, expositieruimte, horecafaciliteiten en kwekerij.

Met vertrouwen de verkiezing tegemoet ziend en met vriendelijke groet,

Harrie Sienot

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.