Na inmiddels jarenlange ervaring als raadslid en wethouder sta ik nu als kandidaat op de lijst van het CDA voor de nieuwe Gemeente Het Hogeland. De Gemeenteraad is het overheidsorgaan dat het dichtst bij ons staat, daar kunnen we meewerken aan de leefbaarheid van onze dorpen, invloed uitoefenen op beslissingen die meer of minder onze leefomgeving bepalen. Dat spreekt mij aan, inspireert mij om ook in de nieuwe gemeente daaraan een bijdrage te leveren. En dan bewust vanuit onze partij het CDA. De uitgangspunten “gerechtigheid, solidariteit, rentmeesterschap en gespreide verantwoordelijkheid” zijn voor mij richtinggevend. In de afgelopen jaren heb ik steeds vanuit dat fundament getracht te werken.

Eén van de belangrijke taken die wij als Gemeente hebben is het behalen van de doelstelling uit het klimaatakkoord. De energietransitie speelt daarbij een rol. Nieuwe vormen van energieopwekking, het liefst kleinschalig en om de hoek, is een onderdeel. Maar evengoed speelt zuinig omgaan met de beschikbare “gaven van onze aarde” een prominente rol, noem het maar rentmeesterschap. En dan is het goed dat te combineren met verbetering van de woningen: duurzaam en passend voor alle leeftijdsgroepen. En dit alles draagt bij aan de “leefbaarheid” van onze dorpen, van onze gemeente.

En voor die leefbaarheid is het goed het karakter van ons Hogeland te behouden: behoud van ons cultureel erfgoed, denk aan de kerken, de borgen, de boerderijen en de huizen die het beeld bepalen. En uiteraard ons Werelderfgoed Waddenzee. Ook dat is rentmeesterschap.

Zo maar wat onderwerpen. Maar even zo belangrijk zijn de zorg voor ouderen, goed onderwijs, rechtvaardige heffingen voor onze inwoners, voorzieningen als bibliotheek en zwembaden, enzovoorts. Graag wil ik ook de komende jaren daaraan een bijdrage leveren.

En, voor zover het u interesseert: ik woon in Uithuizen, ben al jaren getrouwd en we hebben kinderen. Misschien genieten we wel het meest van onze kleinkinderen. Na het “einde” van Eemsmond en voor mij het “einde van het wethouderschap” ontstaat vast meer tijd voor dat genieten.

Harrie Sienot

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.