Woonplaats: Winsum

tel: 06 50260048

email: p.ritzema@winsum.nl

Mijn naam is Peter Ritzema. Ik ben 36 jaar en geboren en getogen in Winsum. Ik ben getrouwd met Gerda en heb twee zoons van 9 en 7 jaar. De afgelopen 2 raadsperiodes ben ik actief geweest als raadslid voor de gemeente Winsum. Ik ben trots op dit gebied en ik vind het belangrijk om mij daarvoor in te zetten. Dus niet aan de zijlijn blijven staan, maar meedoen! Dit doe ik niet alleen als raadslid, maar ook als bestuurslid van de voetbalvereniging.

Ik denk niet graag in problemen en bedreigingen, maar wel in kansen en oplossingen. In de diverse dorpen zie ik veel initiatieven ontstaan om de leefbaarheid te verbeteren. Sportverenigingen die met elkaar gaan samenwerken, coöperaties die worden opgericht om energie op te wekken, ondernemers die de handen ineen slaan. Dan is een thema als krimp niet een bedreiging en iets wat je overkomt, maar een kans waarmee je aan de slag gaat.

De nieuwe gemeente het Hogeland zou dit moeten ondersteunen en faciliteren. Bijvoorbeeld door kennis en financiële middelen beschikbaar te stellen. Ik geloof niet in een gemeente die alles maar van bovenaf oplegt. Initiatieven moeten van onderop komen. Daarom ook CDA! Daarnaast is maatwerk voor dit gebied van belang. We moeten ons niet laten leiden door allerlei “Randstad” normen over het aantal leerlingen per school, het aantal zwembaden per inwoner etc. We moeten kijken wat het beste is voor dit gebied!

Wat ik ook belangrijk vind is dat de gemeente duidelijke besluiten neemt en dat je als raadslid laat zien hoe je omgaat met diverse belangen. Duidelijk zijn dus en niet weglopen voor je verantwoordelijkheid en eindeloos de besluitvorming vertragen. Daar zou ik ook in de nieuwe gemeente het Hogeland graag mijn steentje aan willen bijdragen!

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.