Even voorstellen.

Mijn naam is Rudmer Veenwijk, 54 jaar, in het dagelijks leven ben ik autotechnicus en keurmeester. De visserijsector heeft mijn speciale aandacht als raadslid in de gemeente De Marne. Maar ook de landbouw en recreatie en toerisme. De haven van Lauwersoog is een mooi voorbeeld van het samengaan van de visserij en het toerisme.

Ik zou graag mijn raadswerk willen voort zetten in onze nieuwe gemeente Het Hogeland. We hebben als burgers en toekomstig bestuur een mooie opdracht om samen de nieuwe gemeente vorm te geven. Niet als vier aparte gemeente,s die samen verdergaan maar als een Gemeente Het Hogeland. Een gemeente met uitdagingen en kansen. Uitdagingen op gebied van bijvoorbeeld de energietransitie we willen allemaal wel een andere vorm van energie maar waar,offeren we woongenot op of gaat het ten koste van onze landbouwgrond of verjagen we onze vissers van hun visgronden dat is nog een hele uitdaging maar ik ben er van overtuigd dat we die energietransitie moet maken.

Kansen op het gebied van recreatie en toerisme het zou mooi zijn als ondernemers in en op het Hogeland elkaar kunnen verstreken zodat het toerisme gemeentebreed een nieuwe impuls krijgt. Ook onze leefomgeving we kunnen niet bouwen voor leegstand. Maar het beleid wat er nu ligt eerst slopen en dan minder terug bouwen moeten we loslaten. We moeten bouwen voor de markt; levensloop bestendige woningen, woningen voor eenpersoons huishoudens, alternatieve woon ideeën zoals Tiny houses. Mijn inziens moet onze nieuwe gemeente meer ruimte krijgen om haar eigen woningbeleid te voeren en moet de Provincie hier op de achtergrond treden.

Ik hoop u als raadslid te mogen begroeten in onze nieuwe gemeente Het Hogeland.

Rudmer Veenwijk.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.