Jeugdzorg

Zorg voor het kind, hulp aan opgroeiende jongeren. Natuurlijk zijn het de ouders die de eerste verantwoording dragen voor het opvoeden van een kind. Maar helaas wordt niet ieder kind met dezelfde kansen en mogelijkheden geboren, laat staan de aandacht krijgt die het nodig heeft. Kinderen die om wat voor reden dan ook buiten de boot dreigen te vallen moeten kunnen rekenen op hulp van de overheid, evenals ouders/verzorgers dat moeten kunnen als er zich grote problemen voordoen in de opvoeding en of thuissituatie. Tegelijk is het heel belangrijk dat er voldoende ruimte wordt geboden aan het kind om kind te mogen zijn.

Binnenshuis en buitenshuis moet het kind in een veilige omgeving kunnen opgroeien en dartelen. Dat dit een proces is van vallen en opstaan spreekt voor zich. ‘Delen is helen’, ofwel een samenleving (directe woonomgeving) en een overheid die bereid zijn te luisteren en daadwerkelijk hulp te bieden zijn de oplossing voor vele problemen op het terrein van de jeugdhulpverlening. Wachtlijsten moeten zo veel als mogelijk worden voorkomen. Maatwerk en korte lijnen zijn uitgangspunt evenals één vertrouwd gezicht.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.