In de gemeente Het Hogeland ligt de mooiste kleigrond (zavel) van Nederland, die uitstekend geschikt is voor grondgebonden landbouw. De ontwikkeling in deze sector willen wij zoveel mogelijk stimuleren, rekening houdend met het belang van het milieu en de energietransitie niet vergeten. Daarom willen wij de belangen van alle partijen zo goed mogelijk op elkaar afstemmen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.