Het CDA is voor het versterken van mogelijkheden voor het bedrijfsleven (detailhandel, industrie, agrarische sector en de recreatiesector) in de gemeente Het Hogeland. Wij zetten ons in voor het stimuleren van het ondernemersklimaat en het verminderen van regels en het faciliteren van initiatieven tot vergroting van werkgelegenheid en opleiding.

De economische en ruimtelijke plannen mogen niet vast blijven zitten op planniveau, maar hiermee moet actief aan de gang worden gegaan. Er moet niet alleen worden gekeken of economische initiatieven kunnen, maar ook hoe dit mogelijk gemaakt kan worden. De mogelijkheden van de omgevingswet moeten maximaal worden benut.

ZZP'ers en kleine ondernemers (MKB) ZZP’ers zijn niet meer weg te denken uit de Nederlandse economie. Voor velen is een start om als ZZP’er te beginnen een noodzaak om aan werk te komen en voor een eigen inkomen zorg te dragen. De start en de facilitering van deze groep dient actief opgepakt te worden. CDA is voorstander van lokale facilitering zeker wanneer ZZP’ers en de lokale politiek de handen ineenslaan. Samenwerking loont en lost problemen op waardoor de leefgemeenschap ineens een stuk leuker kan worden. Een integrale benadering in faciliterende vorm is hierbij gewenst.

Speerpunten:

• Het maximaal flexibel toepassen van regels en procedures zonder daarmee in strijd met wetten en regels te komen;

• Aandacht voor een goede leefbaarheid van de bedrijfsomgeving;

• Het faciliteren van innovatie en ontwikkeling;

• Versterken van (goede) concentraties, behoud van wat we hebben zowel activiteiten en ruimte voor andere doeleinden zoals natuur, recreatie en toerisme;

• Ruimte voor uitbreiding van lokale ondernemingen (bedrijfsterreinen).

• Het vestigingsklimaat voor ZZP’ers is een eerste stap is om een bijdrage te kunnen leveren aan de lokale economie;

• Een leeg gebouw, kan b.v. met hulp van de Gemeente omgeturnd worden tot een bedrijfsverzamelgebouw;

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.