Wonen

Wij staan voor sterke dorpen. Inwoners houden van hun dorpen. Zowel jongeren, starters en mensen op leeftijd moeten de kans krijgen om in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Wij willen een goede balans van sociale huur, hogere huur- en particuliere woningen.

Het CDA vindt het belangrijk dat dit duurzame en levensloopbestendige woningen zijn. In de hele gemeente Het Hogeland moet er ruimte zijn voor nieuwbouw als daar behoefte aan is. Met startersleningen maken we een eigen woning bereikbaar voor starters die een steuntje in de rug nodig hebben en de blijverslening draagt bij aan “zo lang mogelijk thuis wonen”.

Speerpunten:

• Starters- en blijvers-leningen dragen bij aan een duurzaam woningbestand;

• De versterkingsopgave als kans benutten voor verduurzaming en verbetering van het woningbestand; • Passende woningen voor de juiste doelgroep (starter, levensloopbestendig, koop en huur);

• Waarbij ook goedkope huurwoningen voor jongeren belangrijk zijn.

Bereikbaarheid

De gemeente Het Hogeland is een uitgestrekt gebied. De bereikbaarheid van de diverse dorpen, voorzieningen, de havens, bedrijven, scholen etc. is van groot belang. Het CDA wil dat naast de bestaande wegenstructuur nadrukkelijk aandacht is voor de veiligheid van alle gebruikers van de diverse wegen. Ook de veiligheid van de dorpen moet worden gewaarborgd. Denk hierbij aan de N361 en de dwarsverbinding Winsum, Ranum, Onderdendam.

Openbaar vervoer, zowel per trein als per bus is van essentieel belang voor de leefbaarheid van het gebied. Voorzieningen moeten goed bereikbaar zijn via de weg maar ook met het openbaar vervoer. Voor het busvervoer moet gekeken worden naar verschillende mogelijkheden, zoals de inzet van flexbussen om dorpen onderling te verbinden, maar ook om de aansluiting met hoofdstructuren van het openbaar vervoer te garanderen. Bereikbaarheid is in de meest brede zin van het woord belangrijk. Zo moeten bedrijven goed bereikbaar zijn voor klanten, toeleveranciers en transporteurs, en ook voor werknemers die bij voorkeur gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer.

Speerpunten:

Verdubbeling Eemshavenweg (N46);

• Insteken op verbetering bereikbaarheid OV, met maatwerk en samen met het bedrijfsleven;

• De kortsluiting Ranum – Onderdendamsterweg;

• Fietspadplus Winsum – Groningen;

• Veilige verbinding Lauwersoog – Groningen (N361).

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.