Onderwijs

Voor het CDA is goed onderwijs de basis om kinderen en jongeren hun talenten te laten ontwikkelen. Scholen zijn van onschatbare waarde voor de leefbaarheid in een dorp. We zien wel dat scholen steeds minder leerlingen krijgen door krimp. Wij vinden het belangrijk om scholen en peuterspeelzalen zoveel mogelijk te behouden voor dorpen, zolang de kwaliteit gewaarborgd blijft.

Om de kwaliteit van het onderwijs op peil te houden moet er ook naar andere oplossingen worden gekeken. Dit betekent maatwerk per dorp en kijken waar de mogelijkheden liggen. Een geïntegreerde kind-voorziening biedt mogelijkheden. Dit betekent niet alleen een goed onderwijsgebouw, maar ook kinderopvang/peuterspeelzaal en combinaties met bibliotheek, sport of buurtvereniging. In een geïntegreerde kind-voorzieningen kunnen verschillende scholen worden gehuisvest, waarbij de identiteit van een school blijft gewaarborgd. Passend onderwijs moet, zo mogelijk, hierin worden geïntegreerd. De gemeente Het Hogeland kent drie scholen voor voortgezet onderwijs (AOC Terra, Hogeland College en CSG Winsum). We willen de samenwerking tussen de scholen en het bedrijfsleven stimuleren.

Bij nieuw- of verbouw van schoolgebouwen dient uitdrukkelijk aandacht te zijn voor nieuwe of vernieuwende schoolconcepten. Het is van belang om alle scholen in de gemeente niet alleen aardbevingsbestendig te maken maar ook toekomstbestendig. Daarbij omarmt, waar mogelijk en realistisch, het CDA uitdrukkelijk het geïntegreerde kind centra, zoals bijvoorbeeld de Tirrel in Winsum. Ook hier geldt dat we de versterkingsopgave als een kans zien.

Steeds minder kinderen in Nederland hebben een zwemdiploma. Dit is een gevaarlijke situatie in een gemeente waar veel plek is om in open water te zwemmen. Daarnaast heeft gemeente Het Hogeland de beschikking over meerdere zwembaden die uitermate geschikt zijn voor schoolzwemmen. Daarom willen wij scholen zo veel mogelijk stimuleren om gebruik te maken van het schoolzwemmen. We willen onderzoeken of dit kosteloos of tegen geringe kosten kan worden aangeboden.

Uit onderzoek blijkt dat kinderen en jongeren niet goed weten wat ze moeten doen als iemand onwel is en niet meer reageert. Ook het aantal inwoners met een EHBO-diploma neemt af. Wij willen dat op alle scholen een EHBO-cursus wordt gegeven en willen daarin investeren.

Het CDA streeft naar een verbetering van het alcohol-, drugs- en rookbeleid. Dit moet vooral gericht zijn op grotere bewustwording bij ouders en kinderen over de gevaren voor hun eigen gezondheid en die van de maatschappij. Scholen moeten actief gestimuleerd worden om voorlichting te geven over de gevaren van roken en het gebruik van drugs en alcohol. Daarbij wil het CDA dat jongeren betrokken worden bij de discussie over hoe preventie kan worden verbeterd.

Speerpunten:

Scholen en peuterspeelzalen behouden voor dorpen, mits de kwaliteit gewaarborgd blijft;

• Inzetten op geïntegreerde kind-voorzieningen bij nieuwbouw met behoud van identiteit;

• Scholen stimuleren om kosteloos of tegen geringe kosten gebruik te maken van het schoolzwemmen;

• Het aanbieden van EHBO op scholen;

• Verbetering van het alcohol-, drugs- en rookbeleid;

• Goede onderwijshuisvesting;

• Verkeersveiligheid rond scholen verdient de aandacht.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.