Ondernemerschap en werkgelegenheid

Het CDA is voor het versterken van mogelijkheden voor het bedrijfsleven (detailhandel, industrie, agrarische sector en de recreatiesector) in de gemeente Het Hogeland. Wij zetten ons in voor het stimuleren van het ondernemersklimaat en het verminderen van regels en het faciliteren van initiatieven tot vergroting van werkgelegenheid en opleiding. De economische en ruimtelijke plannen mogen niet vast blijven zitten op planniveau, maar hiermee moet actief aan de gang worden gegaan. Er moet niet alleen worden gekeken of economische initiatieven kunnen, maar ook hoe dit mogelijk gemaakt kan worden. De mogelijkheden van de omgevingswet moeten maximaal worden benut.

Gemeente en bedrijfsleven moeten actief samenwerken als het gaat om het binnenhalen van regionale opdrachten en het creëren van werkervaringsplaatsen. Ook moet hierin het onderwijs betrokken worden; een goed geschoolde beroepsbevolking is van groot belang voor bestendige werkgelegenheid en de groei van werkgelegenheid in de gemeente en in de regio.

De schaalvergroting van de afgelopen jaren zet door. De gemeente moet binnen de randvoorwaarden meewerken aan mogelijkheden die voor een goede bedrijfsvoering zijn vereist. Dat betekent dat o.a. snelle internetverbindingen gerealiseerd moeten worden binnen bebouwde kommen, bedrijfsterreinen en het buitengebied. Daarbij is concentreren van activiteiten op daarvoor geschikte locaties, zoals industrieterreinen, en behoud van natuur, historie en cultuurelementen van belang.

Speerpunten:

Het maximaal flexibel toepassen van regels en procedures zonder daarmee in strijd met wetten en regels te komen;

• Aandacht voor een goede leefbaarheid van de bedrijfsomgeving;

• Het faciliteren van innovatie en ontwikkeling;

• Versterken van (goede) concentraties, behoud van wat we hebben zowel activiteiten en ruimte voor andere doeleinden zoals natuur, recreatie en toerisme;

• Ruimte voor uitbreiding van lokale ondernemingen (bedrijfsterreinen).

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.