Kinderen en jongeren

Het CDA vindt dat alle kinderen in een rookvrije omgeving moeten opgroeien. Daarom moeten school- en sportterreinen rookvrij worden. Hiermee wordt het goede voorbeeld gegeven aan kinderen. Zo wordt uitgedragen dat niet-roken de norm is. De buurt waarin kinderen opgroeien is erg belangrijk.

Ieder kind verdient een veilige en uitdagende leefomgeving waarin het kan spelen en veilig opgroeien.Het CDA vindt het van belang dat kinderen veel buiten kunnen spelen: ze leren daardoor spelenderwijs samen te leven. Daarom vindt het CDA dat elke buurt goede speelmogelijkheden moet hebben en dat burgerinitiatieven op het gebied van spelbegeleiding op medewerking kunnen rekenen van de gemeente.

De school is vaak een van de eerste plekken waar een kind aanklopt voor hulp. Het is belangrijk dat scholen de weg weten naar de lokale toegang tot jeugdhulp. Het CDA vindt het belangrijk dat scholen en jeugdhulpinstellingen zich in gelijke mate verantwoordelijk voelen voor het welbevinden van het kind. Te veel kinderen groeien op in (relatieve) armoede. Dat is voor ons niet acceptabel. Kinderen moeten de kans krijgen zich volledig te ontplooien en volop mee te doen aan de maatschappij.

Speerpunten:

• Het moet voor alle kinderen mogelijk zijn om in een rookvrije omgeving op te groeien;

• Stimuleren rookverbod “langs de lijn”;

• De gemeente moet zorgen voor goede speelmogelijkheden in elke buurt voor verschillende soorten spel en ontmoeting, voor verschillende leeftijden en voor kinderen met of zonder beperking;

• Burgerinitiatieven op het gebied van spelbegeleiding zijn van groot belang en moeten kunnen rekenen op medewerking van de gemeente;

• Wij willen dat gemeente, jeugdhulpinstellingen en onderwijs nauw samenwerken bij het ontwikkelen en uitvoeren van preventieprojecten.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.