Er moet gestart gaan worden met een integraal toeristisch gebiedsbeleid. Toerisme zet niet alleen het gebied op de kaart, maar vormt ook een belangrijke bron van inkomsten en werkgelegenheid. Daarbij is het goed mogelijk dat bepaalde voorzieningen in de verschillende dorpen kunnen blijven, dan wel terugkeren vanwege de toenemende toeristische activiteit.

De gemeente heeft twee havens die in het teken staan van recreatie, Lauwersoog en Noordpolderzijl. Dit zijn plekken waar de recreatie goed gedijt. De verbinding naar Schiermonnikoog en Borkum zorgt voor veel passagiersbeweging, vertier en de camping en de stranden met alle activiteiten zorgen ervoor dat de toeristische sector het goed doet in dit gebied. Het te bouwen Werelderfgoed-centrum zal de toeristische positie van Lauwersoog versterken.

De horeca is goed vertegenwoordigd in dit gebied. Daarnaast verdient Noordpolderzijl, van oorsprong een vissershaven, het om in oude glorie te worden hersteld. Het is een toeristisch prachtige plek waar veel bezoekers willen genieten van de sfeer van de oude haven, met zicht op de Waddenzee en gebruik kunnen maken van een goede kop koffie in het Zielhoes.

Recreatie mag niet meer worden gezien als een afgeleide tak van bedrijvigheid. We zijn trots op onze rijke historie en verscheidenheid en willen dit uitdragen. Het promoten van het gebied en Initiatieven om hierin economische activiteiten te ontplooien verdienen het vanuit de gemeente gestimuleerd en gefaciliteerd worden.

Speerpunten:

• Het CDA wil toerisme en recreatie op een hoger peil te brengen door deze sterk te faciliteren;

• Er moet een integraal cultuur/erfgoed en toerisme en recreatiebeleid worden opgezet en uitgevoerd;

• De kracht van dit gebied moet breed worden gepromoot;

• “Gastvrij” en “beleving” zijn pijlers die realisatie van dit beleid mogelijk moeten maken;

• Toerisme moet een duidelijke plaats krijgen in de economie van Het Hogeland;

• Herstel van de “vissershaven Noordpolderzijl”;

• Optimaal inzetten van het Werelderfgoed-centrum Lauwersoog.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.