Werk

Voor veel mensen in onze gemeente is een reguliere baan ver weg. Wij vinden dat jammer en willen daarom dat zoveel mogelijk mensen toch mee kunnen doen. Het CDA wenst dan ook dat voor deze mensen, zoveel als mogelijk, een passende plaats op de arbeidsmarkt wordt gevonden.

Gemeente en bedrijfsleven moeten actief samenwerken als het gaat om het binnenhalen van regionale opdrachten en het creëren van werkervaringsplaatsen. Ook moet hierin het onderwijs betrokken worden; een goed geschoolde beroepsbevolking is van groot belang voor bestendige werkgelegenheid en de groei van werkgelegenheid in de gemeente en in de regio.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.