Wij staan voor sterke dorpen. Inwoners houden van hun dorpen. Zowel jongeren, starters en mensen op leeftijd moeten de kans krijgen om in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Wij willen een goede balans van sociale huur, hogere huur- en particuliere woningen. Het CDA vindt het belangrijk dat dit duurzame en levensloopbestendige woningen zijn.

In de hele gemeente Het Hogeland moet er ruimte zijn voor nieuwbouw als daar behoefte aan is. Met startersleningen maken we een eigen woning bereikbaar voor starters die een steuntje in de rug nodig hebben en de blijverslening draagt bij aan “zo lang mogelijk thuis wonen”.

Speerpunten:

• Starters- en blijvers-leningen dragen bij aan een duurzaam woningbestand;

• De versterkingsopgave als kans benutten voor verduurzaming en verbetering van het woningbestand;

• Passende woningen voor de juiste doelgroep (starter, levensloopbestendig, koop en huur);

• Waarbij ook goedkope huurwoningen voor jongeren belangrijk zijn.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.