• Inwoners houden van hun dorpen. Zowel jongeren, starters en mensen op leeftijd moeten de kans krijgen om in hun vertrouwde omgeving te kunnen blijven wonen. Wij zetten in op het bouwen van nieuwe woningen in alle kernen. 
  • Sport draagt bij aan een gezonde levensstijl en brengt mensen samen. Sportclubs zijn van groot belang voor de leefbaarheid in de dorpen en buurten. Wij maken ons hard voor toegankelijke sportfaciliteiten verspreid over de gemeente.  
  • Baflo kent een rijk verenigingsleven, wij zijn trots op al die mensen die zich inzetten voor de leefbaarheid.  Wij willen het vrijwilligerswerk optimaal faciliteren. In mei 2022 bestaat Graspop Festival Baflo 30 jaar. Een begrip in de wijde omgeving. Een compliment voor al die vrijwilligers die door de jaren heen dit festival hebben laten groeien tot een Festival van formaat.
  • Wij vinden een goed onderhoudsniveau van het gemeentelijk groen noodzakelijk voor een prettige woonomgeving. Wij willen bewoners meer inbreng geven over het groen in hun buurt, zoals bijvoorbeeld de ganzenvijver in Baflo.
  • Het Hogeland bestaat voor het grootste deel uit een agrarisch cultuurlandschap. Het CDA ziet de boeren als beheerders van ons typerende landschap. De ontwikkeling in deze sector willen wij zoveel mogelijk stimuleren, rekening houdend met het belang van het milieu en de energietransitie niet vergeten. 
  • Het CDA vindt het van belang dat kinderen veel buiten kunnen spelen: ze leren daardoor spelenderwijs samen te leven. Daarom vindt het CDA dat elke buurt goede speelmogelijkheden moet hebben. 
  • Tinallinge is een prachtig oud wierdedorp met de Onze Lieve Vrouwe kerk midden op de wierde. Een kleine gemeenschap waar men samen de handen uit de mouwen steekt. 
  • Scholen en peuterspeelzalen behouden voor dorpen, mits de kwaliteit gewaarborgd blijft
  • Voldoende openbare oplaadpunten voor elektrische fietsen en auto’s;

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.