• Inwoners houden van hun dorpen. Zowel jongeren, starters en mensen op leeftijd moeten de kans krijgen om in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Wij zetten in op het bouwen van nieuwe woningen in alle kernen en ondersteunen initiatieven vanuit het dorp.
  • Openbaar vervoer is van essentieel belang voor de leefbaarheid van het gebied. 
  • Scholen en peuterspeelzalen willen we behouden voor dorpen, mits de kwaliteit gewaarborgd blijft
  • Het CDA vindt het van belang dat kinderen veel buiten kunnen spelen: ze leren daardoor spelenderwijs samen te leven. Daarom vinden wij dat elke buurt goede speelmogelijkheden moet hebben 
  • Sportclubs zijn van groot belang voor de leefbaarheid in de dorpen en buurten.  Wij maken ons hard voor toegankelijke sportfaciliteiten verspreid over de gemeente. 
  • Wij vinden een goed onderhoudsniveau van het gemeentelijk groen noodzakelijk voor een prettige woonomgeving. Wij willen bewoners meer inbreng geven over het groen in hun buurt. 
  • Voldoende openbare oplaadpunten voor elektrische fietsen en auto’s
  • Eenrum kent een rijk verenigingsleven, wij zijn trots op al die mensen die zich inzetten voor de leefbaarheid.  Wij willen het vrijwilligerswerk optimaal faciliteren. Een voorbeeld waar een klein dorp groot in kan zijn is het voor 23e keer organiseren van Spring met Pasen, van een Ainrommer Oavend tot een schitterende feestavond met een breed scala aan artiesten. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.