• Wij vinden een goed onderhoudsniveau van het gemeentelijk groen noodzakelijk voor een prettige woonomgeving. Wij willen bewoners meer inbreng geven over het groen in hun buurt.
  • De gemeente Het Hogeland is een uitgestrekt gebied. De bereikbaarheid van de diverse dorpen, voorzieningen, bedrijven en scholen is van groot belang. het onderhoud van de wegen heeft onze prioriteit.
  • Bijzondere, cultuurhistorische elementen in het landschap willen we zoveel mogelijk behouden en zo nodig verbeteren. 
  • Wij vinden dat zoveel mogelijk van de kenmerkende, historische boerderijen behouden moeten blijven. De gemeente spant zich samen met de provincie Groningen in om financiële regelingen beschikbaar te stellen en flexibiliteit bij ver-/herbouw en restauratie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.