• Het Lauwersmeergebied moet goed op de kaart. De verbinding naar Schiermonnikoog zorgt voor veel passagiersbewegingen, de camping en de stranden met alle activiteiten zorgen ervoor dat de toeristische sector het goed doet in dit gebied. 

  • Het te bouwen Werelderfgoed-centrum zal de toeristische positie van Lauwersoog versterken. Wij zijn zuinig op ons waddengebied en trots op de nominatie Dark Skypark.

  • Wij willen aandacht voor voldoende parkeermogelijkheden en openbare oplaadpunten voor elektrische fietsen en auto’s.

  • Openbaar vervoer is van essentieel belang voor de leefbaarheid van het gebied.

  • Tweede ontsluiting haven is van groot belang voor de veiligheid van de haven.

  • De visserijsector is voor de haven van Lauwersoog van essentieel belang.

  • Het CDA wil werkgelegenheid stimuleren in en rondom de zeehavens waarbij voor schone en technologische hoogstaande industrie een voorkeur bestaat. 

  • Wij vinden een goed onderhoudsniveau van het gemeentelijk groen noodzakelijk voor een prettige woonomgeving. Wij willen bewoners meer inbreng geven over het groen in hun buurt. 

  • Wij blijven ons inzetten dat de gehele gemeente onder de aardbevingsregelingen valt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.