• Het Hogeland bestaat voor het grootste deel uit een agrarisch cultuurlandschap. Het CDA ziet de boeren als beheerders van ons typerende landschap. De ontwikkeling in deze sector willen wij zoveel mogelijk stimuleren, rekening houdend met het belang van het milieu en de energietransitie niet vergeten. 

  • Creeren van een terras bij het dorpshuis aan het Mensingeweersterloopdiep stimuleert recreatie, toerisme en daarmee de leefbaarheid van het dorp.

  • De gemeente Het Hogeland is een uitgestrekt gebied. De bereikbaarheid van de diverse dorpen, voorzieningen, bedrijven en scholen is van groot belang. Het onderhoud van de wegen heeft onze prioriteit.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.