• Inwoners houden van hun dorpen. Zowel jongeren, starters en mensen op leeftijd moeten de kans krijgen om in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Wij zetten in op het bouwen van nieuwe woningen in alle kernen 

  • Onderdendam kent een rijk verenigingsleven, wij zijn trots op al die mensen die zich inzetten voor de leefbaarheid.  Wij willen het vrijwilligerswerk optimaal faciliteren.

  • Steunen van initiatieven voor het aardgasvrij maken van woningen. 

  • Aandacht voor de doorstroming van het verkeer door het dorp, hier moet een plan voor komen.

  • Openbaar vervoer is van essentieel belang voor de leefbaarheid van het gebied. 

  • Het CDA vindt het van belang dat kinderen veel buiten kunnen spelen: ze leren daardoor spelenderwijs samen te leven. Daarom vindt het CDA dat elke buurt goede speelmogelijkheden moet hebben 

  • Voldoende openbare oplaadpunten voor elektrische fietsen en auto’s  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.