• De Eemshaven ontwikkelt zich snel en komt steeds dichterbij het dorp. Wij willen een ruimhartige compensatie of garantieregeling voor de inwoners van Oudeschip maar ook voor de omliggende dorpen.

  • Wij willen dat de inwoners goed en tijdig worden betrokken bij de ontwikkelingen rond de haven.

  • Het Hogeland bestaat voor het grootste deel uit een agrarisch cultuurlandschap. Het CDA ziet de boeren als beheerders van ons typerende landschap. De ontwikkeling in deze sector willen wij zoveel mogelijk stimuleren, rekening houdend met het belang van het milieu en de energietransitie niet vergeten. 

  • De gemeente Het Hogeland is een uitgestrekt gebied. De bereikbaarheid van de diverse dorpen, voorzieningen, bedrijven en scholen is van groot belang. het onderhoud van de wegen heeft onze prioriteit.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.