• Wij willen een passende oplossing voor de locatie van de Zeehondencreche 

  • Het CDA vindt het van belang dat kinderen veel buiten kunnen spelen: ze leren daardoor spelenderwijs samen te leven. Daarom vindt het CDA dat elke buurt goede speelmogelijkheden moet hebben 

  • Voldoende openbare oplaadpunten voor elektrische fietsen en auto’s

  • Het Hogeland bestaat voor het grootste deel uit een agrarisch cultuurlandschap. Het CDA ziet de boeren als beheerders van ons typerende landschap. De ontwikkeling in deze sector willen wij zoveel mogelijk stimuleren, rekening houdend met het belang van het milieu en de energietransitie niet vergeten. 

  • Bijzondere, cultuurhistorische elementen in het landschap willen we zoveel mogelijk behouden en zo nodig verbeteren. 

  • Wij vinden dat zoveel mogelijk van de kenmerkende, historische boerderijen behouden moeten blijven. De gemeente spant zich samen met de provincie Groningen in om financiële regelingen beschikbaar te stellen en flexibiliteit bij ver-/herbouw en restauratie.

  • De gemeente Het Hogeland is een uitgestrekt gebied. De bereikbaarheid van de diverse dorpen, voorzieningen, bedrijven en scholen is van groot belang. het onderhoud van de wegen heeft onze prioriteit. Aandacht voor de doorgaande route Wetsernieland en Pieterburen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.