• Inwoners houden van hun dorpen. Zowel jongeren, starters en mensen op leeftijd moeten de kans krijgen om in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Wij zetten in op het bouwen van nieuwe woningen in alle kernen.

  • Ruimte voor ontwikkeling en maatwerk voor bedrijven in eigen dorp. 

  • Uithuizermeeden kent een rijk verenigingsleven, wij zijn trots op al die mensen die zich inzetten voor de leefbaarheid.  Wij willen het vrijwilligerswerk optimaal faciliteren.

  • Herstructurering van de Hoofdstraat en verbetering beeldkwaliteit centrum door het uitwerken van projecten 'Dynamiek aan het Lint' 

  • Wij vinden een goed onderhoudsniveau van het gemeentelijk groen noodzakelijk voor een prettige woonomgeving. Wij willen bewoners meer inbreng geven over het groen in hun buurt.

  • Openbaar vervoer, zowel per trein als per bus is van essentieel belang voor de leefbaarheid van het gebied. 

  • Het CDA vindt het van belang dat kinderen veel buiten kunnen spelen: ze leren daardoor spelenderwijs samen te leven. Daarom vinden wij dat elke buurt goede speelmogelijkheden moet hebben. 

  • Sportclubs zijn van groot belang voor de leefbaarheid in de dorpen en buurten.  Wij maken ons hard voor toegankelijke sportfaciliteiten verspreid over de gemeente. 

  • Voldoende openbare oplaadpunten voor elektrische fietsen en auto’s. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.