• Inwoners houden van hun dorpen. Zowel jongeren, starters en mensen op leeftijd moeten de kans krijgen om in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.  Wij zetten in op het bouwen van nieuwe woningen in alle kernen.

 • Verplaatsing van de manege kan voor het dorp een mooie invulling geven voor het initiatief om woningen te realiseren met oog en zorg voor elkaar. 

 • Ulrum kent een rijk verenigingsleven, wij zijn trots op al die mensen die zich inzetten voor de leefbaarheid.  Wij willen het vrijwilligerswerk optimaal faciliteren.

 • Openbaar vervoer is van essentieel belang voor de leefbaarheid van het gebied. 

 • Scholen en peuterspeelzalen behouden voor dorpen, mits de kwaliteit gewaarborgd blijft.

 • Het CDA vindt het van belang dat kinderen veel buiten kunnen spelen: ze leren daardoor spelenderwijs samen te leven. Daarom vinden wij dat elke buurt goede speelmogelijkheden moet hebben. 

 • Sportclubs zijn van groot belang voor de leefbaarheid in de dorpen en buurten.  Wij maken ons hard voor toegankelijke sportfaciliteiten verspreid over de gemeente. 

 • Bedrijventerrein moet optimaal worden benut met flexible invulling van de beschikbare kavels.

 • Voldoende openbare oplaadpunten voor elektrische fietsen en auto’s

 • Het Hogeland bestaat voor het grootste deel uit een agrarisch cultuurlandschap. Het CDA ziet de boeren als beheerders van ons typerende landschap. De ontwikkeling in deze sector willen wij zoveel mogelijk stimuleren, rekening houdend met het belang van het milieu en de energietransitie niet vergeten.  

 • Verplaatsing van de manege kan voor het dorp een mooie invulling geven voor het initiatief om woningen te realiseren met oog en zorg voor elkaar. 

 • Wij blijven ons inzetten dat Ulrum ook de aardbevingsregelingen gaat vallen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.