• Inwoners houden van hun dorpen. Zowel jongeren, starters en mensen op leeftijd moeten de kans krijgen om in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Wij zetten in op het bouwen van nieuwe woningen in alle kernen 

  • Ontwikkeling van wandel-, fiets- en mountainbikepaden, bijvoorbeeld rondom de “berg” in Usquert.

  • Usquert en Rottum kennen een rijk verenigingsleven, wij zijn trots op al die mensen die zich inzetten voor de leefbaarheid.  Wij willen het vrijwilligerswerk optimaal faciliteren. Dorpshuizen

  • Wij vinden een goed onderhoudsniveau van het gemeentelijk groen noodzakelijk voor een prettige woonomgeving. Wij willen bewoners meer inbreng geven over het groen in hun buurt.

  • Openbaar vervoer is van essentieel belang voor de leefbaarheid van het gebied. 

  • Scholen en peuterspeelzalen behouden voor dorpen, mits de kwaliteit gewaarborgd blijft

  • Het CDA vindt het van belang dat kinderen veel buiten kunnen spelen: ze leren daardoor spelenderwijs samen te leven. Daarom vindt het CDA dat elke buurt goede speelmogelijkheden moet hebben 

  • Voldoende openbare oplaadpunten voor elektrische fietsen en auto’s

  • Het Hogeland bestaat voor het grootste deel uit een agrarisch cultuurlandschap. Het CDA ziet de boeren als beheerders van ons typerende landschap. De ontwikkeling in deze sector willen wij zoveel mogelijk stimuleren, rekening houdend met het belang van het milieu en de energietransitie niet vergeten. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.